Så mår världen!

2014-09-30

På Island uppskattar man sitt rena vatten medan man i Japan funderar mycket på sin personliga säkerhet. Här är sakerna som styr hur vi mår.

Var i världen lever man livet bäst? Och vad är det som är viktigt för oss människor?
OECD har sedan 2011 genomfört en stor studie, Better Life Index, som över 60 000 människor har deltagit i och fått svara på frågor om allt från miljön till jobbet och hemmet.
Så vad är viktigast? Kanske inte helt överraskande så rankas ”livskvalitet” som det absolut mest betydelsefulla, tätt följt av utbildning och hälsa. Men här finns naturligtvis stora regionala skillnader. I Japan anser man exempelvis att ”säkerhet” är det viktigaste medan man i Australien eftersträvar en bättre balans mellan jobb och fritid, vilket troligen hänger samman med att 14 procent av den arbetsföra befolkningen jobbar mer än 50 timmar i veckan, att jämföra med 9 procent i OECD-länderna. Minst övertid jobbar man i Sverige och Holland. Den som värderar naturen högst ska flytta till Island, där tycker man sig ha bäst miljö och renast vatten, medan man är minst nöjd i Turkiet. För den som längtar efter gott om utrymme i hemmet så är det Nya Zealand som gäller, där förfogar man i genomsnitt över 2,3 rum. Den som däremot bor i Ryssland får tränga ihop sig på 0,9 rum.
En annan intressant aspekt som inte har någonting att göra med var i världen vi hör hemma är att ju lyckligare vi upplever oss vara i unga år, desto bättre inkomst kommer vi att få. Utslaget på ett år skiljer det hela 12 000 kronor mellan den som är lite allmänt missnöjd och den som känner sig tillfreds med tillvaron, vilket kanske bekräftar den gamla sanningen att i stället för att tänka på pengar är det bättre att vi fokuserar på att vara nöjda med livet, då löser sig också resten.
Så sammantaget – var i världen anser vi oss ha bäst livskvalitet? Jo, mest nöjda är vi i Schweiz som toppar listan strax före Danmark, Norge, Island, Österrike, Finland och Sverige.