ARBETSPLATSEN KRYMPER

2013-06-03

En ny möteskultur har halverat våra arbetsplatser – i stället satsar vi på stora sociala utrymmen.


Det fanns en tid då ett stort skrivbord signalerade flit och makt. Så är det nog fortfarande – men med det tillägget att skrivbordet är något mindre… En ny amerikansk undersökning har jämfört storleken på våra arbetsplatser genom historien. Bland annat kan man påvisa att för 40 år sedan förfogade en anställd över i genomsnitt 15 kvadratmeter på kontoret – i dag är den siffran mindre än sex kvadratmeter. Den övergripande förklaringen till de krympande ytorna är förstås de snabba tekniska framstegen som har reformerat vår möteskultur. När vårt sätt att arbeta förändras så förändras också vår inredning och företagen sätter allt tydligare fokus på sociala utrymmen som kaffebarer och lounger samt större mötesrum. Vilket också syns i Kinnarps marknadsledande sortiment.