Vi släcker ljuset!

2014-03-24

Kinnarps fortsätter att engagera sig i miljöfrågorna och kommer därför att delta i manifestationen Earth Hour lördagen den 29 mars kl. 20.30. Under en timmes tid släcks all belysning som är möjlig att släcka i våra fabriker och showrooms.

För sjätte året i rad har Kinnarps bestämt sig för att supporta världens största klimatmanifestation – Earth Hour. Anledningen är att Kinnarps tycker att miljöfrågan är angelägen och att agerandet ligger i linje med ett av Kinnarps tre huvudmål inom miljöområdet- att minska påverkan på den globala uppvärmningen.

– Den globala uppvärmningen är något som påverkar oss alla och därför är det också viktigt att vi tillsammans arbetar för en förändring, både för miljön och för framtida generationers skull. Vår hållbarhetspolicy säger bland annat att vi ska agera ansvarstagande och detta är ett sätt att visa att vi vill ta vårt ansvar, säger Hanna Nilsson, Ansvarig för miljömärkning, Kinnarps AB.

Aktivt ansvarstagande innebär dock mer än att bara visa sitt stöd under en timmes tid. För Kinnarps del medför ansvaret att lyfta frågan när man utvecklar nya produkter och tjänster. Till exempel bidrar smart produktutveckling till en minskad materialåtgång. Kinnarps arbetar också med att öka andelen återvunnet material i produkterna, liksom att öka utnyttjandegraden i transportsystemen. 

– Vi har idag en fyllnadsgrad på hela 91 % i våra lastbilar, men därmed inte sagt att vi kan bli ännu bättre. Vi försöker utmana oss själva hela tiden genom att sätta nya utmanande miljömål.  Den globala uppvärmningen är ett hot mot vår jord som vi tar på största allvar och som vi försöker arbeta med från många olika håll, säger Hanna Nilsson.  

Earth Hour pågår under en timmes tid, 20.30–21.30, lördagen den 29 mars.