Vinnande flyt

2015-01-29

Ibland kan vi sitta och titta i timmar på ett papper och absolut ingenting händer. Andra gånger går allt lekande lätt. Du varken ser eller hör någonting runt dig och du blir klar med uppgiften på en kick. Du befinner dig i ”flow”. Kinnarps har tagit del av de senaste forskningsrönen!

Studier visar att när vi hamnar i ”flow” så är vi fem gånger så effektiva som vanligt. Många stora företag, bland dem Facebook och Google, jobbar nu aktivt med att försöka få sina medarbetare att oftare hitta till denna koncentrerade, fantastiska känsla när allt bara flyter på. Tidsvinsterna är så klart enorma. Tänk om vi kunde bli 20 procent effektivare! Under en arbetsvecka skulle vi ”spara” in en hel dag. Så vad är det som händer i hjärnan när ”flow” uppstår? Rent medicinskt är det en cocktail av endorfiner och hormoner som kickar in samtidigt. Ett typiskt exempel på ”flow” är idrottsmannen som plötsligt överträffar sig själv och efteråt knappt minns vad som hände. Eller när du sitter på jobbet och känner att du kan tillgodogöra dig hur mycket information som helst. När det händer vill du bara arbeta på för att inte bryta ditt fokus. Men för att ”flow” ska uppstå måste de rätta förutsättningarna finnas där. – För idrottsmän handlar det ofta om ett visst mått av risktagande, säger forskaren och författaren Steven Kotler, som har skrivit boken The Rise of Superman.På jobbet handlar det om andra saker. Vi måste känna oss utmanade, att uppgiften är svår men om vi gör vårt yttersta så kommer vi att lyckas.– För en ovan talare är det kanske att ställa sig upp och hålla ett anförande. För någon annan kan det vara att driva ett nytt projekt. Men är uppgiften oss övermäktig, eller omöjlig, inträffar det motsatta och vi blir passiva och ängsliga.Enligt Steven Kotler är miljön helt avgörande, att vi befinner oss på en plats som är inredd för kreativitet och koncentration. Först då kan ”flow” inträffa.