Återbruk av möbler

2014-11-21

Som Europas största leverantör av inredningslösningar för kontor vill Kinnarps visa vägen i arbetet mot en mer hållbar utveckling. Som en del i vårt långsiktiga hållbarhetsarbete har vi under året varit med i ett projekt kring återbruk av möbler.

– Det känns självklart att vi som marknadsledande aktör går i bräschen när det kommer till nya hållbarhetsprojekt, säger Rolf Johansson, Customer Quality manager på Kinnarps.

Att Kinnarps möbler håller länge är ju ingen hemlighet. Men när nya möbler köps in till offentlig verksamhet så riskerar de gamla, fult fungerande, möblerna att hamna på soptippen på grund av att de i vissa fall inte längre passar in i dagens moderna arbetsplatser. Ett resursslöseri som rimmar illa med ett strukturerat miljötänk. En lösning kan vara projektet Återbruk av Möbler. Initiativet kommer från Birgitta Nilsson på Miljösekretariatet, Västra Götalandsregionen, som gett IDC, Industrial Development Center, i uppdrag att göra en förstudie som syftar till att utreda förutsättningarna och hitta affärsmodeller för att återbruka överblivna möbler i offentliga miljöer. Som en del av projektet har Kinnarps återbrukat två stolar och två bord ur det egna sortminetet. Borden har fått nya former och stolarna en uppfräschning med bland annat ny klädsel.

I början av nästa år kommer projektet att utvärderas och en tänkbar effekt är att det i framtiden ställs krav på att en viss del av de möbler som köps in till offentliga miljöer är återanvända eller återbrukade.

– Det är ju ett helt nytt tänk, att vi får tillbaka möbler som inte längre passar in i det aktuella kontoret, möbler som vi kan göra om och fräscha upp. I framtiden hoppas jag att det här ska skapa nya arbetstillfällen och i förlängningen ge en ökad försäljning för Kinnarps, säger Rolf Johansson.