Kinnarps varslar personal i Kinnarp

2014-05-13

Inredningskoncernen Kinnarps varslar idag 50 personer om uppsägning vid fabriken i Kinnarp. Anledningen till varslet är effektiviseringsåtgärder i kombination med att försäljningsutvecklingen inte är den förväntade.

Varslet avser 50 kollektivanställda vid fabriken i Kinnarp. Totalt arbetar 422 kollektivanställda på orten. Med anledning av varslet kommer förhandlingar att inledas med GS (facket för skogs- trä- och grafisk bransch) så snart det är möjligt. Kinnarps medarbetare har under dagen informerats om varslet.

Det är effektiviseringsåtgärder i kombination med att försäljningen inte utvecklats som förväntat som ligger bakom varslet. För närvarande ser Kinnarps över hela sin produktionsverksamhet för att finna skalfördelar och synergier. Kinnarps planerar till exempel att flytta hela sin stolsproduktion vid Minden, Tyskland till de svenska enheterna under 2014.

— Vi ser ständigt över verksamheten i syfte att vara ett konkurrenskraftigt företag. Det är beklagligt att vi nu måste låta duktiga medarbetare lämna företaget, men tyvärr är det oundvikligt. Branschen har avmattats på grund av skuldkrisen i Europa och i kombination med att vi också ser rationaliseringsmöjligheter i fabriken i Kinnarp, behöver organisationen ses över. Det är alltid tråkigt att behöva varsla personal och vi kommer att stötta de medarbetare som behöver lämna Kinnarps, säger koncernchef Per-Arne Andersson, i en kommentar.

För frågor, vänligen kontakta:
Ida Gustafsson, presskontakt Kinnarps AB
Telefon: +46 (0)515 383 89
E-mail: ida.gustafsson@kinnarps.se