KINNARPS TRENDRAPPORT DEL 1. FRÅN VAGGA TILL VAGGA

2013-09-13

KINNARPS' TREND REPORT PART 1. FROM CRADLE TO CRADLE

Hur och var kommer vi arbeta i framtiden? Vilka värden kommer styra samhället och företagen? Kinnarps har efter ett omfattande forskningsarbete och hundratals intervjuer med ledande beslutsfattare spanat in de åtta viktigaste trenderna som påverkar vår tid. Här är en sammanfattning av den första delen: Från vagga till vagga – betydelsen av ett hållbart miljötänk!

På taket till Price Waterhouse Coopers nya och magnifika högkvarter i London har de senaste månaderna en rad häpnadsväckande observationer gjorts. Fåglar som inte har visat sig på flera årtionden i den engelska huvudstaden har börjat sätta bo plus att några sällsynta insektsarter som man trott varit borta för alltid har synts surra mellan skorstenarna. Ett lika oväntat som myllrande djurliv.

Så vad är det egentligen som har hänt på världens största revisionsfirma?

Förklaringen är lika enkel som hoppingivande – när huset byggdes använde sig arkitekterna av de allra senaste miljörönen. Byggnaden är den första i England som fått betyget ”Outstanding” av BREEAM, som är världens ledande organisation när det kommer till miljöklassningssystem. Med ett helt nytt tänk runt återvinning är skyskrapan ett väldigt lyckat bevis på en av de starkaste strömningar som nu skär genom samhället – omvårdnaden om vår miljö.
Men låt oss söka oss ned några våningar, från det nyvaknade djurlivet mellan ventilationstrummor och parabolantenner på taket, till styrelseordföranden Dennis Nallys kontor. I en kommentar säger han bland annat:
– Vi som företag måste agera utifrån ett etiskt och trovärdigt perspektiv när det kommer till miljöfrågor. I slutänden är det helt nödvändigt för att kunna behålla talangfulla medarbetare och hävda sig i en allt hårdare konkurrens. Då är det självklart att vi också måste bygga så miljövänligt som möjligt.
En insikt som delas av allt fler företag. Sakta men säkert går samhället mot en ny medvetenhet, där miljö, etik och hållbarhet får en allt större betydelse för hur kunder och konsumenter gör sina val. – Ett miljömässigt hållbart arbetsliv är självklart! Användarna blir mer och mer krävande, säger Christina Bodin Danielsson vid Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet.

Detta är en attitydförändring som framför allt har slagit rot hos dagens unga. 80- och 90-talister accepterar inte företag som för syns skull ”gröntvättar” sin profil – hållbarhet måste ingå som en naturlig del av verksamheten och vara sprunget ur ett äkta och ärligt engagemang. Vi vill inte köpa en produkt från ett företag som inte sköter sig, ännu mindre ta anställning och jobba för ett sådant bolag. I stället går vi kanske hem och skriver ett uppretat inlägg i sociala medier. För första gången i historien har nämligen den enskilde medborgaren en unik möjlighet att göra sin röst hörd och faktiskt påverka företag och myndigheter på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. – Företag som inte sköter sig kommer att få det mycket svårt i framtiden, siar Henrik Axell, Kinnarps konceptutvecklare för Next Office – Activity Based Working.

Ett begrepp som ofta återkom i intervjuerna under arbetet med Trendrapporten är ”Planet, people, profit” – de tre P:na. Vilka miljömässiga, sociala och ekonomiska fotavtryck lämnar vi efter oss till kommande generationer? Var är produkten tillverkad någonstans? Hur har processen gått till? Det blir allt viktigare att se på miljöfrågor ur ett helhetsperspektiv – också med hänsyn till vad som händer långt efter att vi är borta. Vi börjar förstå innebörden av att jordklotet faktiskt bara är till låns.

Ett företag som ligger långt fram i detta arbete är McDonough Braungart Design Chemistry, som har registrerat varumärket Cradle to Cradle (Vagga till vagga), där fokus ligger på att skapa ett system som inte lämnar efter sig något avfall. Allt ingår i ett slutet ekosystem. En lösning och vision som blir allt mer angelägen. – Du kan inte längre skilja dig från mängden bara genom att hävda att du bryr dig om miljön, det förväntas helt enkelt att alla gör vad de kan, säger Derek Barker, VD för Haskoll.

Med andra ord, tiden är förbi när det för att döva miljösamvetet räckte med att klimatkompensera för medarbetares flygresor. Inte heller kan företag gömma sig bakom påståendet att miljösatsningar skulle vara för kostsamma. Tvärtom. Nya forskningsrön slår exempelvis fast att företag som antar en grön profil är 16 gånger mer produktiva än företag som inte är det.
Andra bonuseffekter av ett aktivt miljötänk är lönsamma energibesparingar och i vissa länder belönas också bolag som har miljöeffektiva kontor med skattelättnader. Att som företag ligga i framkant i miljöarbetet kommer innebära en stor konkurrensfördel. – Vi måste identifiera vilka av dagens råmaterialkällor i produktionen som blir bristvaror i framtiden för att ta reda på om vi kan hitta ersättningar. Vi måste även upprätta ekosystem med produkter som enkelt kan demonteras och återvinnas. Det här håller kanske inte ekonomiskt sett i dag, men det kommer det att göra framöver när planetens befolkning fördubblas. Därför är det viktigt att vi förbereder oss, säger Liv Tveter, VD Kinnarps Norge.

De företag som lyckas med den resan – att visa att man vill ta ansvar, och då inte bara ett miljömässigt utan även ett socialt – kommer vara morgondagens vinnare.
Enligt en stor amerikansk undersökning (PWC Survey Millenials at work) uppgav 86 procent av alla unga yrkesutövare att de skulle byta jobb om inte arbetsgivaren lever upp till sitt CSR-åtagande*.

* Corporate Social Responsibility

 

SÅ ARBETAR KINNARPS!

Hur tänker Kinnarps runt miljö och hållbarhet – och hur kan vi inspirera andra företag? Här är sex viktiga frågor till Tomas Ekström, miljöchef på Kinnarps, och Elisabeth Slunge, Brand/Range/Design director.

Elisabeth Slunge Brand/Range/Design director                       Tomas Ekström Environmental Manager

Vad ska man tänka om man vill ha en miljösmartare arbetsplats?
”Efterfråga olika certifieringar på de möbler och färger som kontoret ska inredas med. På så sätt kan företagen till exempel säkerställa att världens skogar sköts på ett hållbart sätt och att giftiga kemikalier inte används i tillverkningen.
Effektivisera kontorsutrymmet och undvik att ha ytor som inte används.”
Elisabeth Slunge

Vad ställer ni för miljökrav på era leverantörer?
”Förutom att samtliga av våra leverantörer ska uppfylla svensk och europeisk lagstiftning har vi även krav att det material som levereras till oss ska vara Svanen-märkt. Vi säkerställer också att våra leverantörer och underleverantörer följer FN:s The Global Compact, vars principer riktade till företag gäller mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Vi är övertygade om att de sociala bitarna och de miljömässiga bitarna är tätt sammankopplade.”
Tomas Ekström

Vilka är era största utmaningar vad gäller miljö- och hållbarhetsfrågor framöver?
”Kinnarps jobbar kontinuerligt med att utveckla metoder för att till exempel minska mängden kemikalier i vår produktion. Utöver detta sker det diskussioner om hur vi kan närma oss ett mer ”Vagga till vagga”-perspektiv, där produkterna kan återanvändas och återvinnas i sin helhet utan att degraderas. För att lyckas med detta tittar vi på alternativa materialval och nya sätta att konstruera möblerna.”
Tomas Ekström

Hur kan hållbarhetsarbetet bidra till ökad lönsamhet?
”Våra kunder efterfrågar hållbara alternativ och eftersom vi har ett tydligt hållbarhetsperspektiv gynnar det våra affärer. Ett hållbart förhållningssätt är även viktigt för att attrahera välutbildade och kompetenta medarbetare.”
Elisabeth Slunge

Berätta om ett grönt projekt som ni står bakom.
”IUCN, International Union for Conservation of Nature, som bland annat ansvarar för rödlistning av arter ville bygga det första Platinumcertifierade huset enligt standarden LEED. Kinnarps levererade alla möbler till inredningen. Vi valdes bland annat för vårt engagemang med hållbart skogsbruk (FSC).”
Tomas Ekström

Vad gör ni för att minska koldioxidutsläppen i era fabriker?
”I dag värms våra fabriker i Kinnarp och Skillingaryd med briketter gjorda av spill från vår tillverkning. Kontentan är att Kinnarps minskat sina koldioxidutsläpp med hundratusentals ton enligt beräkningar. Vi gör också regelbundna kontroller och tätar läckande tryckluft som är en vanlig energislukare i industrin.”
Tomas Ekström