KINNARPS TRENDRAPPORT DEL 2. FRÅN FAST TILL TRÅDLÖST

2013-09-26

Tekniken utvecklas i en rasande fart. Vad innebär detta för samhället, våra arbetsplatser och den enskilde individen när vi är ständigt uppkopplade och nåbara? Kinnarps tittar närmare på ett samtidsfenomen som kommer förändra allt – och vi har bara sett början.

Pling!
Det är mitt i natten och ett inkommande mejl blinkar på din jobbmobil. Du kan inte låta bli att nyfiket kolla vem det var som hörde av sig. Känns det igen? Du är definitivt inte ensam. Enligt en undersökning från försäkringskassan BKK i Tyskland uppger 84 procent av tyskarna att de är nåbara utanför sin ordinarie arbetstid. Hela 51 procent säger dessutom att de är det dygnet runt.
Teknikutvecklingen har på bara några få år förändrat samhället i grunden. Oavsett var vi befinner oss flyter arbete och fritid ihop. I dag är det exempelvis för de allra flesta flygbolag en självklarhet att serva sina resenärer med wi-fi. Vi checkar in, lutar oss tillbaka och fortsätter läsa Excel-ark, skriva rapporter och betala fakturor med våra datorer medan vi susar vidare på 10 000 meters höjd mot vår destination. Tänk att det är bara tolv år sedan som den amerikanske presidenten George Bush tvingades landa med sitt Airforce One eftersom han på morgonen den 11 september 2001 inte lyckades få kontakt med Pentagon från luften.

Detta skrivet för att sätta saker och ting i perspektiv. Samtiden uppdaterar sig själv i ett ständigt flöde av nya innovationer. En del mer fantastiska än andra: Nyligen lanserade Google en ansiktsdator som till formen liknar ett par vanliga glasögon men som lystrar till kommandon. Förutom att du kan göra rent praktiska saker som att beordra dina glasögon att låsa upp dörrar eller låta dem stå i kontakt med belysningen på kontoret så kan du även dokumentera vardagen och dela dina upplevelser i realtid med vänner och arbetskolleger. Vad detta innebär för morgondagens möten kan vi knappt föreställa oss. Mina ögon blir dina, och närmare en annan människa kan man knappast komma. Den trådlösa eran är här.
– Inom fem år kommer bandbredden vara så stor att vi inte kommer dra några datorkablar i husen längre, säger Martin Cook, chef för Interior and Graphic Design Group, BDP Storbritannien.

Och vad bättre är, tekniken är nu till för alla. Jämför med hur det var för bara några år sedan när det krävdes långa instruktionsmanualer och komplicerade koder för att ens kunna skriva en text på datorn så har tekniken gjorts så enkel och användarvänlig att kunskapsbarriärerna har suddats ut. Peka och tryck!
– Det ökande användandet av trådlösa enheter ger en otrolig flexibilitet på arbetsplatsen och hur människor kan samarbeta med varandra. Vi är inte längre begränsade av utrymme och kan i princip arbeta var som helst. Det här är något vi också måste tänka på när vi utformar arbetsplatser, säger Ian Weddell, Commercial Manager, Kinnarps Storbritannien.

För den enskilde individen skapar detta en ny sorts frihet, bortanför tider och stämpelklockor. Enligt undersökningsföretaget YouGov anser 30 procent av arbetstagarna i Storbritannien att flexibilitet i arbetet gör dem mer produktiva, och 43 procent känner att arbetsstressen minskar.
Men innebär detta att kontoret kommer att dö ut? Nej, absolut inte. Däremot håller kontoret på att anpassas och uppdateras för att tillgodose morgondagens behov.
– Arbetet blir mer mobilt, fler kommer att jobba på andra platser än på kontoret, men långt ifrån alla kommer att ha ett hemmakontor. Kontorsplatser kommer fortfarande behövas, säger Beata Osiecka, VD Kinnarps Polen.

I slutänden handlar detta förstås om att tekniken må förändras, men den mänskliga hjärnan är fortfarande den samma. För att kunna utveckla idéer och ge ett företag den kreativa höjd som behövs så måste vi fortsätta träffas och prata ihop oss. Den dynamiken och fasta punkten är helt nödvändig för ett bolags överlevnad. Ett nyskapande exempel på detta är trenden med kontorshotell. I Stockholm finns bland andra United Spaces och Nummer 18, där företag delar lokaler och ”over head-kostnader” med varandra. Fördelarna är uppenbara: Kontorsutrymmet utnyttjas maximalt samtidigt som det uppstår spännande möten och nya affärskontakter tas när människor med olika bakgrund och erfarenheter förs samman.

Men det nya fria arbetslivet innebär också att helt andra krav kommer ställas på såväl arbetsledning som arbetstagare. I dag duggar de vetenskapliga rapporterna tätt runt fenomen som ”Internet addiction disorder” och ”Crackberry-effekten”, det vill säga mobiltelefonernas beroendeframkallande verkan. I Tyskland har flera företag valt, däribland Volkswagen, att stänga sina e-postservrar efter normal arbetstid. Den tyske arbetsmarknadsministern Ursula von der Leyen vill till och med gå ett steg längre. I fjol efterlyste hon tydligare regler mot att anställda inte ska behöva känna sig tvingade att svara på mejl på sin fritid.
– Precis som det finns arbetsskyddsregler när det gäller hjälm på en arbetsplats, eller att en elkabel inte får ligga framme hur som helst, måste det också finnas ett psykiskt skydd, säger Ursula von der Leyen.

Kanske kan man tänka sig att detta är en utveckling som i viss mån kommer bli självreglerande, åtminstone bland yngre generationer.
– Här i Norge kan jag se en tydlig trend mot att folk slutar prata i sina mobiler i tunnelbanan, på bussen och i offentliga utrymmen. Det här är en inlärningsprocess på samhällsnivå. Den yngre generationen får bättre utbildning och görs mer medvetna om sociala medier och hur de kan användas utan att bli en börda i samhället, säger Liv Tveter, VD för Kinnarps i Norge.


Citat
”Det ökande användandet av trådlösa enheter ger en otrolig flexibilitet på arbetsplatsen och hur människor kan samarbeta med varandra.”VISSTE DU ATT!

• När Neil Armstrong 1969 satte fart mot månen med Apollo 11 fanns det i hela raketen mindre datorkraft än vad som i dag finns i en vanlig smartphone.

• I en brittisk studie (Connected Britain Orange 2009) uppgav hela 67 procent av deltagarna att de skulle vilja kunna jobba hemifrån åtminstone på deltid.

• En svensk studie som genomfördes av Kairos Future för Manpowers räkning visade att bara 25 procent av deltagarna tyckte att deras teknikbehov tillgodosågs på arbetsplatsen.

• Att ha tillgång till Internet är så viktigt att FN 2012 tog upp det på sin lista över mänskliga rättigheter.