KINNARPS TRENDRAPPORT DEL 5. Från hårdvaluta till mjuka värden

2013-11-19

Lönen brukade vara den viktigaste moroten för att hålla medarbetaren på gott humör. Men Kinnarps trendrapport visar att mjukare värden – som inflytande, bekräftelse och engagemang – nu rankas högre.

Kanske var det lättare att vara arbetsgivare förr, när konkreta, belöningsbaserade arbetsmiljöer dominerade: Några hundralappar extra i månaden, yuppienalle och tjänstebil, tillgång till sportstuga i fjällen vecka 9.

När en ny generation tar plats på arbetsmarknaden och vi rör oss från industrisamhälle till tankeekonomi förändras relationen mellan företaget och den anställde på flera sätt:

• Vad som motiverar en medarbetare blir allt mer individuellt, vilket ställer ökade krav på att arbetsgivaren är lyhörd.

• Abstrakta belöningar värderas allt högre.

– Mjuka värden blir viktigare och viktigare. Och de kan faktiskt vara avgörande för att företagen ska kunna dra in pengar och gå med vinst i det långa loppet, konstaterar Thomas Fürth, Research Director på forsknings- och konsultföretaget Kairos Future.

En internationell undersökning som företaget har gjort visar att de viktigaste förutsättningarna för att medarbetare ska känna sig tillfreds med sitt arbete är att man kan påverka sin arbetssituation, att man får bekräftelse i form av återkoppling och stöd från chefer och kolleger samt att man känner engagemang för jobbet och tycker att det är roligt.

Varje år rankas de bästa arbetsplatserna i 45 länder över hela världen av undersöknings- och managementkonsultföretaget Great Place to Work.

Två tredjedelar av utvärderingen baseras på medarbetarnas upplevelser av sin arbetsplats och resterande del på frågor till företagens HR-funktion eller ledningsgrupp.

I kategorin stora organisationer har Microsoft i tre år i rad utsetts till Sveriges bästa arbetsplats. Den amerikanska datajätten försöker inte tävla om att erbjuda mest förmåner för sina anställda; största förmånen ska vara att ha ett jobb som är kul och där man har chansen att utvecklas. Medarbetarna i Sverige får bland annat under tre dagar varje år, med bibehållen lön, arbeta med ideella projekt. Någon har valt att donera stamceller, en annan har fungerat som stöd till en anhörig med alkoholproblem och en tredje har undervisat i IT i skolor och på äldreboenden.

I fyra år (2007–2010) var det SAS Institute, världens största privatägda mjukvaruföretag, som utsågs till landets bästa arbetsplats. Företagets förmåner till sina medarbetare stavas inte frikostiga bonusavtal utan flexibel arbetstid, frihet under ansvar, 35 timmars arbetsvecka och stöd för att arbeta hemifrån.

Personalomsättningen i SAS Institute har under en längre period legat på två procent, jämfört med branschsnittets 20 procent.

– Det som är viktigt för medarbetaren är även viktigt för arbetsgivaren. En medarbetare som mår bra är mer lojal och engagerad, vilket är en uppenbar ekonomisk fördel för arbetsgivaren, säger Beata Osiecka, VD Kinnarps Polen och fortsätter:

– Arbetsgivaren vet att medarbetarna är deras viktigaste tillgång, eller ännu mer: hjärtat i företaget. Därför gör de allt för att dra till sig och behålla rätt personer.

Ändå är det märkligt vilket glapp som fortfarande finns mellan hur chefer och anställda ser på belöningar.

En undersökning visar att 65 procent av cheferna tror att pengar är den viktigaste sporren för anställda. I verkligheten är det bara 18 procent av de anställda som delar den uppfattningen. För den arbetsgivare som lyckas fånga upp individuella önskemål om inflytande, bekräftelse och engagemang finns alltså möjligheten att dels få mer motiverade och nöjda medarbetare, dels spara pengar.

Utvecklingen mot att mjukare värden uppskattas mer följer samhällsutvecklingen i stort.

Sökande efter mening, äkthet och högre värden än de som redovisas på sista raden i årsbokslutet är strömningar som har kommit allt starkare. I vår del av världen, kanske den mest sekulariserade, är behovet möjligen extra stort av en arbetsgivare som står för något mer än vinstmaximering; jobbet är inte längre bara en plats man går till, utan som man vill tro på. Därför är det för dagens medarbetare inte bara den egna, personliga vinningen som är viktig. Företagets värderingar och samhällsansvar har kommit att öka i betydelse och CSR-arbete – Corporate Social Responsibility – har på några få år förvandlats från en exklusiv after shave till en hygienfaktor. Detta för att medarbetarna – och kunderna – i allt högre grad efterfrågar mjukare värden. Tim Oldman, VD på Leesman Index som analyserar arbetsplatser, sammanfattar:

– Vi går framåt i insikten om vilken påverkan mjuka värden har på affärerna. De mjuka värdena håller i princip på att omvandlas till affärsvärden.


Visste du att… 

…Daniel Pink, författare och tidigare talskrivare åt Al Gore, har gjort studier som visar att olika typer av konkreta morötter kan minska den inneboende motivationen, försämra prestationen, döda kreativiteten och konkurrera ut bra beteenden. Konkreta belöningar kan uppmuntra till oönskade beteenden som fusk och bedrägeri, göra personalen beroende och gynna kortsiktigt tänkande.

…bara 31 procent av de anställda kände engagemang på jobbet, enligt studien Employment Engagement som konsultfirman BlessingWhite har gjort.

…90 procent av svenska ungdomar tycker att personlig utveckling är den viktigaste yrkesaspekten.