TREND 4: SAMSKAPANDE

2015-04-10

Hur kommer framtidens företag jobba? Nyckeln till framgång blir samarbete och total transparens. Det är en av de viktigaste spaningarna som går att läsa i Kinnarps stora TRENDRAPPORT 2015.

Alla har väl någon gång svurit över en nyss inhandlad vara och tänkt att ”det där skulle man kunna göra bättre själv”. Snart är vi där! Företag börjar allt mer förstå hur viktigt det är att bjuda in konsumenter i produktionsprocessen. Som när Nokia släppte filerna fria till kunderna och lät dem designa sina egna skal till mobilerna. Eller ta Kickstarter som ett annat exempel, där alla med en bra idé kan få finansiering. Borta är tiden när man i det längsta försökte gömma sin produktion i ett moln av hemlighetsmakeri. I stället samarbetar företag och kunder för att driva på designen. Detta kommer naturligtvis också förändra och ställa helt nya krav på våra arbetsplatser.

– Byggandet av en modern arbetsplats är en omfattande process för hela företaget. Om man vill åstadkomma en samarbetande organisation, måste även arbetsmiljön stödja en samarbetande kultur. Det finns ingen enkel formel, utmaningen är att ta organisatoriska faktorer och använda dem för att lista ut vilken mix av miljöer som är mest passande. Organisation, teknik och ledarskap måste vara en del av beslutsprocessen, säger Per-Arne Andersson, CEO på Kinnarps.

Därför kommer medarbetare på ett helt annat sätt vara involverade i designen av sin egen arbetsplats. Hur uppför vi oss? Var träffas vi? Hur rör vi oss? Hur jobbar vi och hur kan vi jobba smartare? Speciella projektrum kommer införas och bilden av den hårt arbetande tjänstemannen som sliter i timmar i sin ensamhet med hela företagets framgång vilande på sina axlar kommer försvinna i och med att det blir så mycket lättare att dela arbetsfiler med varandra. Som Googles och HP:s mycket omtalade samarbetsplattform Virtual Room. Information kommer flyta friare mellan medarbetarna. Flera personer kan samtidigt jobba på ett och samma dokument. ”Om du börjar, så fortsätter jag.” Sammantaget skapar detta mer rörliga och effektivare företag med såväl nöjdare kunder och medarbetare. Och så blir det ju så mycket trevligare att ha ett gemensamt mål! 

Beställ Kinnarps Trendrapport här!