Ett rikare liv

2016-05-17

Känns jobbet roligt och utvecklande eller har det börjat gå på rutin? Arbetsplatserna med de gladaste och nöjdaste medarbetarna har alla de fyra ”S-en” gemensamt. Kan du gissa vad de står för?

S – Struktur. Det finns 168 timmar i veckan. Idealiskt är att dela upp dessa i tre delar: 56 timmar för sömn, 56 för arbete (vilket inkluderar restid och hemjobb) och 56 för fritidsintressen. En arbetsplats vars struktur uppmuntrar till aktiviteter och ett rikt liv vid sidan av jobbet är av största betydelse för det allmänna välbefinnandet. Livet får inte bara vara jobb.

S – Sociala spelet. Visste du att social samvaro på jobbet oftast prioriteras högre än lönen? Satsa på gemensamma aktiviteter som att äta frukost ihop eller lunchpromenader. Enkla saker som garanterat kommer höja trivselfaktorn.

S – Stimulans. Alla vill lära sig nya saker och utvecklas. Den arbetsplats som tar tillvara detta kommer få de mest lojala och intresserade medarbetarna. Enkel psykologi, ju mer man ”får” desto mer är man villig att ”ge”. Många framgångsrika företag låter exempelvis medarbetare byta arbetsuppgifter med varandra eller bestämmer att man inte får ha en och samma roll i mer än två år. Kontinuerliga utvecklingssamtal är naturligtvis en självklarhet.

S – Story. För att känna att man är en del av ett större sammanhang måste man ha en djupgående förståelse för företagets värderingar, strategi och framtidsplaner. Vilken story har ditt företag?

Källa: The Happiness Equation och Inc.com.