Luften är inte fri

2016-03-04

Vi tillbringar upp till 90 procent av vår tid inomhus. Ändå är inomhusluften en ofta förbisedd miljöfaktor. Men arbetsgivare skulle kunna tjäna en hel del på att ägna sig lite mer åt vad de anställda andas in.

Enligt en studie från den internationella organisationen World Green Building Council kan produktiviteten öka med hela 11 procent om man förbättrar arbetsplatsens luftkvalitet, genom att till exempel minska koldioxidhalten. Brittisk forskning har visat att bara genom att tillföra levande växter till kontorsmiljön kan produktiviteten gå upp med 15 procent. De anställda blir mer fysiskt, kognitivt och känslomässigt engagerade i sina jobb. Omvänt kan för låg koldioxidhalt ge symptom som trötthet, huvudvärk och ögonirritation.

Men i dagarna publicerades en rapport som är mer akut än så. Rapporten kommer från det brittiska Royal College of Physicians och Royal College of Paediatrics and Child Health, som hävdar att upp till 99 000 människor dör i Europa varje år på grund av luftföroreningar hemma och på arbetsplatsen. En anledning till att siffran ökar är, enligt läkarna bakom rapporten, att vi blir allt bättre på att täta våra byggnader, partiklar, gaser och kemikalier från till exempel städprodukter får ligga kvar i luften och göra skada. Några exempel på luftföroreningarnas livshotande effekter är missfall och missbildningar hos foster, liksom ökad risk för hjärtattack, stroke och cancer.

Rapporten blir ett budskap för framförallt myndigheter att börja ta inomhusluften på lika stort allvar som den utomhus. Men i väntan på det kan man tänka på att se över ventilationen på arbetsplatsen. Och kanske ställa in en planta eller två.