Färger påverkar

2016-05-03

De färger som vi omger oss med under vår vardag påverkar oss, vårt beteende och våra känslor. Många psykologer har studerat färger och dess betydelse och har då kunnat konstatera att färger uppfattas olika och skapar någon form av reaktion hos de flesta människor. Det har dock varit svårt att exakt klargöra vad kulörer får oss att känna eftersom det till en viss del även beror på kultur, tid och plats. Men även om det råder delade meningar kring hur färger påverkar oss kan man enas om att de har stor betydelse, och att de ofta styr oss mer än vad vi tror.

Det finns fyra primära färger som styr oss mest och som fungerar som emotionella kompasser – grönt, gult, rött och blått. Färger delas även ofta in i varma (rött, orange och gult) och kalla färger (lila, blått och grönt). De har alla olika egenskaper som väcker olika känslor hos oss och de bidrar till att skapa olika typer av atmosfärer i rum och miljöer. När det gäller inredning är det intressant att en kall färg ger en känsla av att förstora utrymmen och en varm färg förminskar. En varm färg skapar en även välkomnande känsla och en kall färg ger känslan av ett svalare rum.