Lekstugan

2013-11-29

Rum för lek och kreativitet. Det låter kanske som det perfekta kontoret i någon snabbväxande sektor. Men nu gäller det faktiskt en förskola.

Lekfulla barn blir ofta kreativa vuxna. Det menar Eva Hoff, lektor i psykologi vid Lunds Universitet. Kanske har Stockholmsbaserade Rotstein arkitekter tagit fasta på det när de ritade förskolan Sjötorget, en modern och färggrann förskola där plats för lek fanns med redan på ritbordet. I nybyggda bostadsområden saknas ofta markanvisningar för förskolor, varför de ofta hamnar i bottenvåningen på ett bostadshus i en lokal som lika gärna kunde varit en matbutik. Men i det här fallet anpassades byggnaden tidigt efter planen på en förskola och bottenvåningen blev ett färgkodat barnpalats med trappor, kojor och grottor åt barnen.