The Better Report

2016-03-18

19 mars, klockan 20.30 - 21.30 inträffar världens största miljömanifestation, Earth Hour, med hundratals miljoner människor världen över som släcker ljuset. Kinnarps är med för åttonde året i rad. I samband med Earth Hour släpper vi även vår nya hållbarhetsrapport.

Vi på Kinnarps ser klimatet som en av vår tids viktigaste miljöfrågor och därför deltar vi i Earth Hour vars syfte är att skicka en signal till makthavare att ta klimatförändringarna på allvar. Bara sedan 2012 har vi lyckats minska våra utsläpp av koldioxid med så mycket som en tredjedel. Årets upplaga av Earth Hour handlar om att ställa om till en värld baserad på förnyelsebar energi. Vi på Kinnarps värmer våra fabriker med träspill från produktionen och kör våra lastbilar på diesel med upp till 50% förnybart innehåll. Två klimatsmarta exempel på hur vi rör oss mot en fossilfri värld.

Läs mer om vad Kinnarps gör för klimatet och om våra andra initiativ för en hållbar utveckling i vår nya hållbarhetsrapport.

Kinnarps hållbarhetsrapport