Lyckoformeln

2016-05-06

L=(T9+U8)+(V7+HK6)-L7… Nej, det är inte innehållsdeklarationen på fredagsfikat utan en formel för hur vi ska trivas bättre på våra arbetsplatser. Bland de allra viktigaste komponenterna… tam-ta-ta-tam: Inredningen, så klart!

Inredningsfirman Peldon Rose lät djupintervjua 1 000 kontorsanställda och kom upp med en formel där L står för ”Lycka”, T för ”Tillit”, U för ”Uppskattning”, V för ”Vänner”, HK för ”Hemkänsla” och L för ”Leda”. Ekvationens viktning speglar svaren som man fick i undersökningen.

Exempelvis blir det väldigt tydligt hur betydelsefullt det är att vi får bekräftelse för vårt arbete och känner stöd från chefer och kolleger, men också att vi har fungerande vänskapsrelationer på jobbet.

Viktigt för lyckoindexet är också inredningen: 65 procent önskar att deras arbetsplats skulle ha ett mer varierat möblemang, och säger dessutom att en tråkig inredning smittar av sig på humöret. Anmärkningsvärt är att bara 27 procent av de tillfrågade i undersökningen sa sig ha tillgång till mötesrum, något som väckte irritation.

– Om du ska ha ut maximalt av dina medarbetare gäller det att först och främst bygga en miljö, där man tar tillvara varje kvadratcentimeter för att skapa bästa möjliga förutsättningar för kreativitet och effektivitet, säger Jitesh Patel på Peldon Rose.