Framtiden i fokus

2014-12-16

Våra arbetsmiljöer håller på att förändras. Med hjälp av dagens teknik kan vi i dag arbeta när och var som helst. Men hur kommer framtidens arbetsplatser se ut? Vilka utmaningar och möjligheter kommer vi ställas inför? Elisabeth Slunge, Brand, Range, Design Director, på Kinnarps är expert på ämnet.

– För att hitta nya trender krävs en gedigen och strukturerad framtidsforskning. Vi arbetar därför kontinuerligt med att studera faktorer i vår omvärld som påverkar framtida arbetsplatser. Vi har även arbetat med en internationell grupp forskare, arkitekter, designers, förändringskonsulter och ergonomer för att få in tankar och forskning från flera olika perspektiv. Dessutom utbyter vi hela tiden erfarenheter med våra kunder. Vi värderar kontinuerligt dessa faktorer, för att måla upp möjliga framtidsscenarion, berättar Elisabeth.

En tydlig trend är det aktivitetsbaserade kontoret. Behovet av personliga arbetsplatser minskar medan behovet av en mängd flexibla, funktionella och stimulerande miljöer som stödjer olika aktiviteter ökar. Detta är något som kommer att få stora konsekvenser för våra arbetsmiljöer. Istället för att ha personliga arbetsplatser, där alla olika arbetsuppgifter ska utföras, behöver vi olika miljöer, anpassade efter olika uppgifter och aktiviteter.

–Utvecklingen av arbetsplatsen sker i varierande takt för olika marknader, olika branscher och olika för privat och offentlig verksamhet. Vi ser nu, att flera av våra stora internationella kunder är mycket intresserade av nya sätt att arbeta, för att öka kreativiteten och produktiviteten hos sina medarbetare. Vi har under hösten haft många besök i vårt aktivitetsbaserade kontor i Stockholm, vilket har lett till spännande dialoger om nya lösningar.

Vid konferensen Aktivitetsbaserade kontor i offentlig sektor i just Stockholm, den 9 december, presenterade Elisabeth Slunge hur man kan utforma ett kreativt och produktivt kontor. Hennes utgångspunkt var Kinnarps nya Trendrapport 2015.

– Jag gav under dagen en förhandspresentation av vår Trendrapport 2015. Den visar på trender som påverkar vår arbetsplats och utvecklingen av det aktivitetsbaserade kontoret.
Stora offentliga myndigheter, som till exempel Försäkringskassan har infört aktivitetbaserade arbetsplatser. Vi ser en stark utveckling mot det aktiva kontoret. Morgondagens arbetsplats behöver säkerställa både en attraktiv design för att locka till sig nya talanger, och en bra arbetsmiljö, där flera generationer samarbetar, säger Elisabeth Slunge

Vill du veta mer om Kinnarps nya Trendrapport 2015? Besök oss gärna på Stockholm Furniture Fair, den 3-7 februari, där vi kommer att visa de nya trenderna i visuell form.
Du kan också beställa ett exemplar av Trendrapporten här.