Where does it come from?

2016-02-10

Naturen lockar och växter och grönt har tagit och tar en allt större plats både i våra hem och offentliga miljöer. Vi blir också mer och mer intresserade av materialen vi har kring oss. Var kommer de ifrån, hur bearbetas de och kan de återvinnas? Nödvändiga frågor för alla att ställa sig för en hållbar framtid.

Årets trendutställning ”Nature is back for good” handlar om vår längtan till naturen och det naturliga. Tre olika miljöer har gestaltats. Teatime & Playtime av Susanna Vento, Finland. Meeting Room av Christine Rudolph, Danmark. Och uterummet Where does it come from and where does it go? av Emma Olbers.

 -    Mitt uterum är tolkning av de olika inredningstrender jag ser nu. Samtidigt vill jag med utställningen också väcka tänkvärda frågor som; varifrån kommer materialet? Var tar det vägen sen? Kan det återvinnas? Och förhoppningsvis därigenom bidra till ett ökat ansvarstagande vad gäller de materialval som görs, både i producent- och konsumtionsledet.  


I Emmas del av utställningen kan du se hur mycket koldioxid respektive material använder och vilka råvaror som används i olika produkter. En både intressant och tänkvärd utställning som du hittar längst in i hörnet i C-hallen. Definitivt värt en omväg.

I slutet av veckan intervjuar jag Emma Olbers och pratar ännu mer kring hållbarhet. Ett ämne som Kinnarps jobbar medvetet kring hela tiden. Du har väl läst The Better Report som handlar om hållbar utveckling och Kinnarps arbete med att ta ansvar för hela kedjan. Alltifrån råvaror och relationer, till hur de designar och tillverkar produkter. 

Läs Hållbarhetsrapporten här.