Gott betyg vid etisk revision

2015-04-16

Kinnarps lever upp till högt ställda krav kring mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. Det visar den etiska tredjepartsrevision, en så kallad SMETA-revision, som genomförts i fabriken i Kinnarp.

– Resultatet av den här grundliga genomgången av vår verksamhet visar att Kinnarps har tydliga rutiner som säkerställer att vi har god koll på vår verksamhet och att Kinnarps är ett schysst företag för alla anställda. Det här visste vi sedan tidigare, men att vi nu även har ett certifikat som visar det känns givetvis jättebra, säger Johanna Ljunggren, Corporate Environment Manager på Kinnarps.

SMETA står för Sedex Members Ethical Trade Audit, och är en revisionsmetod som används för att kontrollera och revidera etiska aspekter i leverantörskedjor. Revisionen har gjorts på uppdrag från en av Kinnarps kunder, som med den här typen av undersökning säkerställer att leverantören motsvarar deras egen uppförandekod.

Efter omfattande undersökning i form av rundturer i fabriken, dokumentgranskning och intervjuer med anställda har Kinnarps blivit godkända och därmed klarat av de högt ställda krav som revisionen innebär.

Revisionen har kontrollerat och ställt krav på följande punkter:

  • Mänskliga rättigheter
  • Arbetsvillkor (ex. fackföreningsfrihet, anställningsvillkor, diskriminering, hälsa och säkerhet)
  • Miljö
  • Anti-korruption

– Sociala och etiska krav ställs regelbundet från kunder men denna typ av uppföljning är ny för Kinnarps. Vi ser dock att den här typen av krav och uppföljning kommer att öka i framtiden och att vi redan nu kommer kunna använda oss av resultatet av denna granskning för att möta andra kunders krav, säger Johanna Ljunggren.