Kinnarps Interior vinnare igen

2015-09-03

Kinnarps Interior kommer även fortsättningsvis leverera möbler och inredning till Sveriges statliga myndigheter. Det står klart sedan upphandlingen av möbler, samordnad av Kammarkollegiet, avslutats.

Kinnarps Interior är antagna på samtliga 7 produktområden. Avtalen, som gäller i två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år, beräknas totalt vara värda cirka 500 MSEK per år.

– Kammarkollegiet ställde höga krav på produkterna i upphandlingen, både avseende hållbarhet och kvalitet, säger Per Lehmann, Sverigechef på Kinnarps Interior. Att Kinnarps väljs som leverantör inom dessa produktområden ser vi som ett bevis på att vårt produktutbud är attraktivt och att vårt rikstäckande nät av återförsäljare är betydelsefullt.

Kinnarpskoncernen har lång erfarenhet av att arbeta mot statliga myndigheter och har genom åren inrett allt från Polishögskolan till Trafikverket. Kinnarps Interiors säljorganisation är också väl insatt i de behov som alla typer av statliga myndigheter kan tänkas ha.

– Vi befinner oss i en marknad där arbetssätten utvecklas fort och vi måste vara snabba och lyhörda för att följa med i hur den enskilda individens behov förändras. Kinnarps har alltid lagt stor vikt på att skapa en god arbetsmiljö med bra ergonomi, samtidigt som vi inte tummar på utformningen och designen. I sitt avtal med Kinnarps Interior får de statliga myndigheterna ett mycket stort produktutbud bestående av såväl Kinnarpskoncernens egna produkter som en rad andra fina produkter/varumärken med god funktion, design och kvalitet. Dessutom har vi en högklassig logistik som gör att vi kan leverera med hög kvalitet från norr till söder i vårt avlånga land, säger Per Lehmann.

 

För frågor, vänligen kontakta:
Per Lehmann, Sverigechef Kinnarps Interior
Telefon: +46 (0)8 556 910 75
E-mail: per.lehmann@kinnarpsinterior.se

Magnus Gårdhed, Försäljningschef Kinnarps Interior
Telefon: +46 (0)470 70 23 31
E-mail: magnus.gardhed@kinnarpsinterior.se