5 tipov pre lepší vplyv v obstarávaní

2016-04-21

Klaďte požiadavky! Prospieva to vám i životnému prostrediu. S dobre formulovaným procesom obstarávania prispieva vaša organizácia k udržateľnejšej spoločnosti. Vaši zamestnanci získavajú vhodné pracovné prostredie a pozitívna reťazová reakcia ovplyvňuje aj iných ľudí - a životné prostredie. Vy kladiete nároky na seba a svoju organizáciu. Kladiete nároky na nás. My zas na seba a našich dodávateľov. Spoločne vytvárame vplyv!

  • AKÉ SÚ VAŠE NAJDÔLEŽITEJŠIE OTÁZKY?

Začnite tým, že určíte otázky, ktoré sú dôležité vo vašej vlastnej práci pre udržateľnosť. Ktoré zmeny by mali mať najväčší vplyv? Je ťažké ísť z nuly na sto. Je jednoduchšie dosiahnuť výsledky, ak sa rozhodnete zamerať na niekoľko kľúčových otázok. Je lepšie sa pýtať niekoľko konkrétnych otázok, ktorým  naozaj rozumiete, uistite sa, že požadujete zdokumentované dôkazy a doplňujúce správy.

  • VYBERTE SI FSC®

Lesy majú rozhodujúcu úlohu, ak máme dosiahnuť globálny cieľ v dohode o klíme a ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja. Takže stanovte požiadavky o surovom dreve zo zodpovedných zdrojov. Štítok FSC® je certifikácia, ktorá zaručuje, že surové drevo bolo kontrolované nezávislou treťou stranou. Požadujte od dodávateľa FSC „Chain of Custody“ certifikáciu sledovateľnosti, čo znamená, že má implementovaný systém pre nakladanie a oddeľovanie označených surovín. Certifikácia sledovateľnosti však neznamená, že všetko drevo je označené za pomoci FSC. Chceme preto podporovať aktívny výber FSC označených výrobkov. Potom si môžete byť úplne istí, že všetko drevo pochádza zo zodpovedne pestovaných lesov.

  • POŽADUJTE SOCIÁLNU ZODPOVEDNOSŤ V DODÁVATEĽSKOM REŤAZCI 

Požadujte od dodávateľa, aby stanovil sociálne požiadavky na svoj vlastný dodávateľský reťazec. A aby dodávateľ disponoval kódexom správania sa pre dodávateľov. Uistite sa, že kód je založený na medzinárodných princípoch, ako je napríklad „Global Compact OSN“, a že v ňom sú zahrnuté požiadavky týkajúce sa pracovného prostredia. Avšak samotný kódex správania nestačí - tiež požadujte, aby mal dodávateľ systém na pravidelné posudzovanie vlastného dodávateľského reťazca a posudzovanie jeho rizík . Klaďte otázky a požadujte informácie o pracovných postupoch, posudzovaní rizika alebo výsledkoch auditov. Vždy uvítame následné audity priamo na mieste. Označovanie „Swedish Möbelfakta“ stanovuje požiadavky na štandardné nastavenia, posúdenie rizika a monitorovanie sociálnej zodpovednosti v dodávateľskom reťazci. Je tak zrejmé, že dodávateľ aktívne pracuje sa sociálnej zodpovednosti.

  • DOPYTUJTE ČISTÉ MATERIÁLY!

Sme obklopení masami nebezpečných chemických látok uvoľňovaných z rôznych produktov - ale ako vieme, že je niečo nebezpečné, ak je to neviditeľné? História ukazuje, že nemôžeme byť dosť opatrní. Dajte dostatočne najavo, že výrobky nesmú obsahovať materiály alebo látky, ktoré môžu mať negatívny vplyv na zdravie vašich zamestnancov. Vylúčením spomaľovačov horenia, formaldehydov a rozpúšťadiel budete mať veľký vplyv. Stanovte požiadavky na environmentálne normy, ktoré zahŕňajú aj požiadavky na chemické zloženia (Möbelfakta a NF Environnement).

  • DODRŽUJTE ODPORÚČANIA EÚ

Európska únia vyvinula nový nástroj pre verejné obstarávanie kancelárskeho nábytku. Tento návrh vstúpi do platnosti v priebehu roku 2016 a je dobrým východiskovým bodom, ak chcete nastaviť požiadavky pre svojich dodávateľov. Čo je zaujímavé je to, že návrh teraz tiež poskytuje návod na rekonštrukciu a využitie existujúceho nábytku, ako aj na nákup nového nábytku. Užívateľ nástroja, inými slovami zadávateľ, je tak podporovaný, aby opätovne využíval starý nábytok, skôr ako sa rozhodne pre nový nákup. Takže vyžadujte, aby dodávateľ ponúkal systém manipulácie pre opätovné použitie a rekonštrukciu.