Dobrý smiech

2013-11-08

"Všetci môžeme súhlasiť s tým, že dobrý pocit na pracovisku je dôležitý. Ale je tiež dôležité, aby ste sa naozaj smiali, keď pracujete," hovorí psychologička Lena Dur Högnelid.

My v Kinnarpse poznáme význam pracovného prostredia a je to vidno aj na našom funkčnom a estetickom nábytku. Ale dobrý dizajn ešte neznamená, že sú ľudia v práci šťastní. Potrebné je tiež tzv. systematické a strategické úsilie o zvýšenie úrovne šťastia na pracovisku. Tento trochu ťažkopádny popis odhaľuje význam smiechu pri práci. Podľa psychologičky Lena Dur Högnelid, ktorá pracuje v tejto oblasti, smiech má pozitívny vplyv na kreativitu, zmierňuje stres a zvládanie ťažkých situácií. Poriadny záchvat smiechu je tiež cvičením. Myslíte, že nastal čas prejsť na zábavné prestávky v práci?