Zbavte sa zlých návykov

2014-05-29

Firemná kultúra je základom. Zvážte svoje návyky, než bude príliš neskoro.

Rutiny sú predpokladom, ak má spoločnosť fungovať, ale rizikom je, že rutiny, ktoré sa vyvíjajú v priebehu času môžu v konečnom dôsledku škodiť a môžu byť kontraproduktívne. Podľa švédskeho korporátneho psychológa Rolfa Olofssona zvyky a rutiny vznikajú automaticky, keď sa mnohí kolegovia vo svojom správaní bez premýšľania znova a znova opakujú.
"Napríklad ste na rokovaní a šéf hovorí, že musíme robiť veci určitým spôsobom. Môže to byť aj tak, že v niektorých spoločnostiach neexistuje kultúra ísť proti vedeniu," hovorí Rolf Olofsson.
Ako je možné zmeniť túto kultúru? Podľa Olofsson, jediný spôsob je vytvoriť prostredie, v ktorom môže byť poukázané na chyby bez strach z pokarhania. Ale varuje zároveň, že to si vyžaduje určitý čas a je naozaj potrebná trpezlivosť. Netreba pri tom zabúdať, že priaznivá firemná kultúra je veľkým prínosom. Produkty môžu byť skopírované, ale kultúra nikdy nie.