Prekračovanie hraníc

2013-06-10

Inteligentnejšia architektúra zvyšuje kreativitu na pracovisku.

Ako prinútiť zamestnancov k tomu, aby boli kreatívnejší? Výskumníci z Univerzity v Michigane zistili, že čím viac sa zamestnanci náhodne stretávajú, tým viac kreatívnych nápadov vzniká. Štúdia je založená na fakte, že pracovisko je rozdelené do rozličných zón, a v závislosti od toho koľko zamestnancov tadiaľ prejde, môže úroveň kreativity stúpnuť až o 20%. Google je jednou zo spoločností, ktoré z tohto zistenia ťaží. Boli to práve takého stretnutia, pri ktorých vznikli nápady ako Gmail a Google Streetview. V spoločnosti Google sa rozhodli, že v ich nových kanceláriách na viac ako 100.000 štvorcových metroch, budú musieť všetci zamestnanci prejsť vzdialenosť dlhú maximálne dva a pol minúty jeden za druhým. Aj ďalšie spoločnosti zmýšľajú podobne - viac otvorených priestorov a stretávacích miest. Užšie chodby budú znamenať, že ľudia z rôznych oddelení sa budú schádzať, vymieňať si nápady a spolupracovať častejšie.