Vytvárame ideálne mítingy

2014-11-13

Creating the perfect meetings

Prečo niektorí ľudia neustále rozprávajú, zatiaľ čo iní sotva otvoria ústa? Ako môžeme napraviť túto nerovnováhu? Táto kniha vám pomôže lepšie nastaviť kultúru mítingov.

Nebolo by skvelé, keby stretnutia boli kratšie, keby boli viac povzbudivé a rozhodnutie by bolo dosiahnuté na základe jednotného súhlasu všetkých? Začiatkom tohto roka vydali spisovatelia Chris Ertel a Lisa Kay Solomon knihu „Okamih dopadu“: Ako navrhnúť strategické konverzácie na urýchlenie zmeny. Kniha vyvolala veľký záujem aj preto, že jasne popisuje zodpovednosť iniciátora mítingu, aby všetkých účastníkov zapojil do stretnutia. Ako by napríklad mohli byť noví, mladí zamestnanci podporovaní v názorovom vyjadrení, keď sú ich kolegovia vo všeobecnosti dvojnásobne starší? Veľká časť tajomstva dobrého mítingu spočíva v jeho prípravách. Napríklad vedenie mini rozhovorov s účastníkmi stretnutia, pred jeho začiatkom. Účastníkov môžeme tiež vopred požiadať o to, aby porozmýšľali o očakávaných výsledkoch alebo o témach, ktoré by chceli prerokovať. To je jednoduchý spôsob, ako zabezpečiť u ľudí väčšiu angažovanosť a sústredenie. Ďalší klasický jav, na ktorý spisovatelia upozorňujú, je schôdzka medzi rôznymi oddeleniami vo firme. Často sa stáva, že niekto vedome alebo nevedome začne používať ťažkú ​​terminológiu, aby sa ostatní cítili menej informovaní. Preto osoba, ktorá míting zvoláva, musí mať prehľad o tomto type nepríjemného jazyka. Dobrý nápad je takisto zvážiť rôzne motívy účastníkov stretnutia. Prečo konkrétna osoba predkladá svoje argumenty určitým spôsobom? Čo môže získať a čo stratiť finálnym rozhodnutím? Ak máte záujem o psychológiu mítingov, tak potom je táto kniha najlepším a najzaujímavejším čítaním na túto jeseň.