Kreatívne kancelárie

2016-02-22

Nemusíte to robiť ako v Google a naplniť svoju kanceláriu beanbagmi a videohrami len preto, aby ste vytvorili kreatívne prostredie. Pravdou však ostáva, že pracovné prostredie spoločnosti môže tak stimulovať, ako aj potláčať kreativitu zamestnancov. Prečítajte si osem horúcich tipov, ktoré uplatňujú najkreatívnejšie spoločnosti pri navrhovaní svojich kancelárií!

1. Chopte sa nových hodnôt
V dnešnej dobe už ľudia neuctievajú svoje pracoviská, tak ako predtým. To čo ich zaujíma, je funkčnosť, flexibilita a komfort pracoviska. Organizácie, ktoré berú do úvahy tento fakt, budú mať konkurenčnú výhodu pri získavaní a uchovávaní si nových talentov.

2. Ponúknite touchdown
Čím mobilnejšími sa stávame, tým dôležitejší význam nadobúdajú osobné interakcie. Najtvorivejšie spoločnosti ponúkajú zamestnancom neformálne stretávacie zóny a ich prostredníctvom posilňujú vzťahy medzi ľuďmi.

3. Získajte rôzne pohľady
Dobrým spôsobom, ako zabezpečiť úspešné pracovisko je posadiť spolu zamestnancov, ktorí majú znalosti v rôznych oblastiach. Podporíte tak prirodzenú spoluprácu a spätnú väzbu.

4. Vytvorte účelnosť
Keďže v súčasnosti dochádza k zmenšovaniu plochy pracovísk, stretávame sa s chytrými riešeniami, ako sú napríklad nehierarchické kancelárie, kde ľudia zdieľajú stoly, práca z domu alebo sedenie v rade v lavicovej konfigurácii.

5. Podporte rôzne spôsoby práce
Top firmy disponujú rôznymi typmi pracovných priestorov, ktoré vyhovujú rôznym požiadavkám, napr. otvorené priestory, kde môžu ľudia pracovať nad šálkou kávy, desiatou či obedom, rovnako ako uzavreté priestory, kde môžu zamestnanci nerušene pracovať osamote.

6. Zaujmite holistický prístup k zdraviu
Najlepšie spoločnosti dbajú o to, aby sa ich zamestnanci cítili dobre. Čím bližšie spolu pracujeme, tým dôležitejšia je ochrana vnútorného prostredia – tak na podporu zdravia, ako aj produktivity. To napríklad znamená využívať ergonomický nábytok a pomôcky, ktoré neobsahujú škodlivé látky, väčšie využitie denného svetla a zníženie alebo odstránenie deliacich priečok.

7. Chráňte značku
Čo chcete, aby vaša kancelária vypovedala o vašej spoločnosti? Predajne Apple sú dobrým príkladom toho, ako prostredie odráža značku. Rovnakým spôsobom, môže pracovisko odrážať históriu, hodnoty a správy o spoločnosti.

8. Vytvorte adaptabilnú kanceláriu
Technologický vývoj je najväčším ťahúňom vývoja pracovísk. Požiadajte o pomoc odborníkov, ktorí vám pomôžu získať predstavu o technologickom smerovaní a vytvoriť kanceláriu, ktorú bude jednoduché prispôsobiť prípadným rýchlym zmenám.