Počítače pod útokom

2016-05-20

V nedávnom rozhovore britský spravodajský agent z MI6 porovnal klimatickú krízu a často hrozné procesy zabezpečovania ochrany dát v našej spoločnosti: "Táto hrozba visí nad nami všetkými, vieme, že by sme mali konať, ale nikto nevie, ako alebo čo by sme mali vlastne robiť. "

Kolektívne mykanie plecami je samozrejme tak bezohľadné ako aj nebezpečné. Avšak toto správanie je pochopiteľné vzhľadom na extrémne komplexnú povahu hrozby. Dnešní počítačoví hackeri môžu byť obyčajní, znudení teenageri, ako aj kriminálne siete, ktoré sa snažia ukradnúť vaše firemné tajomstvo. Ako sa teda máte chrániť, keď nemáte tušenie, kto je nepriateľ? Ani inštitúcie, ktoré sú pod najprísnejším dohľadom sa nemôžu cítiť v bezpečí. Pred niekoľkými rokmi sa hackerom podarilo získať plný prístup do Amerického úradu federálnej vlády pre personálne riadenie a k informáciám o všetkých 21 miliónoch štátnych zamestnancov v Spojených štátoch, zahŕňajúc všetkých agentov CIA. Takže ak si myslíte, že ste dostatočne chránení, pretože ste si stiahli najnovší antivírusový softvér, potom sa zamyslite znovu, pretože tomu tak nie je.

V súlade s technologickým vývojom sa taktiež zmenili hrozby, ktoré s ním súvisia. Už dávno sa nejedná o podvody s kreditnými kartami a listy z Nigérie, ktoré znepokojujú odborníkov na bezpečnosť dát. Sužujú ich oveľa vážnejšie prieniky. V súčasnosti sa stretávame s oveľa sofistikovanejšími útokmi na aplikácie, s cieľom prevziať kontrolu nad našimi mobilnými telefónmi. Ak uvážite, že telefóny so sebou nosíme vo dne v noci a používame ich v súkromí aj v práci, následky zneužitia môžu byť katastrofálne. Ale ešte väčší bezpečnostný problém je pravdepodobný, pri všetkých prístrojoch a zariadeniach, ktoré sú pripojené na internet (Internet of Things).

V slávnej epizóde seriálu „Homeland“, skupina teroristov popraví viceprezidenta USA tým, že prevezme kontrolu nad jeho kardiostimulátorom.

Myslíte si, že je to len fikcia? Mohlo by sa to skutočne stať aj v praxi.

"Navyše je to zločin, ktorý by pravdepodobne nebol ani určený pri pitve," hovorí Marc Goodman, medzinárodný bezpečnostný expert na Singularity University.

Možných cieľov pre kybernetické útoky je mnoho, od semaforov až po elektromery v jadrovej elektrárni, či výškomery lietadla...problém napríklad s malými zariadeniami, ktoré sú pripojené k internetu je, že sú len zriedka sledované vizuálne a nedisponujú dostatočným priestorom, potrebným pre inštaláciu antivírusového softvéru.

Takže čo by sme mali zobrať do úvahy pri zabezpečovaní dát v práci?

Nasledujte štyri základné rady!

• Prijmite fakt, že môžete byť hacknutí a vypracujte príručku o tom, ako by ste vy a vaša spoločnosť mala reagovať, ak sa to stane.

• Rozhodnite, čo je naozaj dôležité a musí byť chránené za každú cenu.

• Všetky firewally môžu byť hacknuté, čo je dôvod, prečo by mali byť sledované manuálne.

• Spolupracujte s ostatnými spoločnosťami vo vašom odbore.