Dizajn pre úspech

2015-01-20

Ak chcete v práci cítiť lepšie a podávať lepší výkon, investujte do interiérového dizajnu. Len málo vecí môže mať taký rýchly dopad na temperament a produktivitu človeka!

„Ľudia chcú cítiť, že sú potrební. Cítiť uznanie za prácu, ktorú robia. Každý zamestnanec strávi veľa času prijímaním a spracovávaním signálov, ktoré manažment vysiela,“ hovorí psychológ Sally Augustín, ktorý sa špecializuje na vplyv okolia a dizajnu na nás.

Obraz, ktorý si sami o sebe vytvárame, je často spojený s našim výkonom pri práci. Ak budeme sedieť v neosobnom prostredí, napríklad v hlučnej kancelárii kde sme po celú dobu vyrušovaní, asi sa nebudeme cítiť unikátne a dôležito. Má to priamy vplyv na náš výkon. Na druhej strane, ak vedenie spoločnosti prejaví svoje uznanie tým, že investuje do pracovného prostredia zamestnancov, dochádza k automatickému zvýšeniu nasadenia v práci a k zvýšeniu lojality. Je vždy dobrý nápad, ak ešte umožníte zamestnancom rozhodovať o tom, ako bude pracovisko zariadené. Tak budú pracovné priestory pravdivo odrážať skutočné potreby zamestnancov. „Nebyť prehliadaný a byť vypočutý manažmentom, je potvrdením dôležitosti našej práce. Takže dobrý dizajn naozaj znamená veľa.“