Digitálny detox

2016-09-09

Cink! Čo sa s nami deje, keď sme neustále dostupní? Nový výskum ukazuje, aké vysiľujúce je to pre našu produktivitu. Mnoho veľkých spoločností, vrátane Volkswagenu, sa z tohto dôvodu rozhodlo vypnúť e-mailové servery po pracovnej dobe.

Samozrejme, každý vie, že príliš veľa nadčasov a nedostatok voľna škodí. Napriek tomu môže byť ťažké povedať nie.

  "Avšak, dôsledky pre jednotlivcov či podniky by nás mali prinútiť zastaviť a popremýšľať," hovorí Erin Reid, z Boston University School of Business.

  "Náš výskum jednoznačne ukazuje, že takmer každý z nás sa stáva viac či menej disfunkčný, ak nie sme schopní dať bokom naše mobilné telefóny a len neustále čakáme na ďalší e-mail alebo telefónny hovor."

Najhrozivejšie správy varujú, že sme na ceste k pracovnej kultúre, kde sa očakáva, že uprednostníme prácu pred rodinou, osobný rozvoj a voľnočasové aktivity pred životom samotným.

  "V niektorých prípadoch sú dôsledky úplne bizarné. V jednej z firiem, ktoré sme študovali, sa ukázalo, že štvrtina všetkých zamestnancov predstierala, že pracuje 80 hodín týždenne, i keď v skutočnosti zamestnanci pracovali len polovičný čas. Bol to tlak kultúry, ktorý spôsobil, že sa cítili nútení správať týmto spôsobom "pokračuje Reid.

Volkswagen nie je jediný, ktorý zareagoval na súčasnú situáciu. Vo Francúzsku zaviedli zákon, ktorý zakazuje zamestnávateľom písať e-maily svojim zamestnancom mimo pracovnej doby.