Lepšie sa sústreďte!

2014-12-04

Focus better!

Často sa nám stáva, že keď sedíme pred obrazovkou počítača, myšlienkami sme niekde úplne inde. Namiesto toho, aby sme sa sústredili na dokončenie správy v počítači, sú naše hlavy plné detských domácich úloh, plánov na večeru a pobytov tohtoročnej dovolenky. Je to ľudské a stáva sa to každému.

Nebolo by fantastické, keby existovala technická pomôcka, ktorá by rozptýlila rušivé myšlienky a súčasne zlepšila našu koncentráciu? Nie je to sci-fi. Takýto nástroj už existuje. Melon, ako sa táto pomôcka nazýva, vyzerá ako niečo medzi čelenkou a potítkom, kde aj vzájomná podobnosť končí. Senzory v čelenke čítajú vaše mozgové vlny. Melon je pripojený cez Bluetooth do vášho počítača alebo mobilného telefónu. Ako náhle ste roztržití, vzniká divergentný vzor a vy ste okamžite informovaní. Melon bude na trhu do začiatku roka, ale pomôcku už s veľkým úspechom otestovali mnohé firmy.

„Pochopením fungovania mozgu v rôznych situáciách dokáže Melon uľahčiť tvorbu nových a lepších pracovných návykov. Môžete si jednoducho vytvoriť múdrejšie pracovné rituály a stať sa efektívnejšími,“ hovorí zakladateľ Arye Barnehama.