Zelená zodpovednosť

2016-04-05

Fakt, že všetky spoločnosti predkladajú výročnú správu je samozrejmosťou. Avšak v súčasnosti niektoré európske spoločnosti budú musieť predkladať aj správu o udržateľnosti.

Čo to ale znamená v realite? Zákon (ktorý je založený na smernici EÚ z roku 2014) podrobuje spoločnosti, ktoré musia transparentne vykazovať, aké kroky podstupujú v oblasti životného prostredia, udržateľného rozvoja a sociálnych otázok.

Inými slovami, už nestačí jednoducho zahrnúť na webovú stránku ekologické logo. Firmy sú teraz nútené prevziať zodpovednosť za stopu, ktorú zanechávajú na spoločnosti.

Vo Švédsku má zákon nadobudnúť účinnosť prvého júla 2016 a ostatné členské štáty EÚ budú nasledovať náš vzor. Zákon sa vzťahuje na tri kritéria, ktoré rozhodujú o tom či sa spoločnosti zákon týka: obrat, počet zamestnancov a existencia významného verejného záujmu. Dalo by sa povedať, že zákon platí pre všetky spoločnosti s viac ako 500 zamestnancami (vo Švédsku a Dánsku je to 250). A keďže prácu pre životné prostredie nie je možné vykázať v Exceli, najťažšia zmena pre veľa vedúcich pracovníkov je pravdepodobne psychologická: zvyknúť si na úplne iný svet, kde spočiatku nebudú zarábať žiadne peniaze, ale zato získajú výborný goodwill a dôveru zákazníkov.

Dobrým spôsobom ako začať, je zabezpečiť, aby bol váš interiér šetrný k životnému prostrediu. U nás v Kinnarps môžeme pomôcť vám aj vašej firme nájsť riešenie, ktoré je šité na mieru vašim požiadavkám.