Len minútku, prosím

2014-01-17

Štandardná biela lož pri práci je, keď niekto povie, že "to bude trvať len chvíľku". Štúdie ukazujú, že krátke informatívne stretnutia sú nielen rušivé, ale zaberú oveľa viac času. Obchodný konzultant spoločnosti Cy Wakeman ponúka rady, ako zefektívniť krátke stretnutia.

Autor a obchodný konzultant spoločnosti Cy Wakeman sa bližšie pozrel na problematiku tzv. "rýchlych" stretnutí a vzal list zo zdravotníckej knihy, kde sú takéto stretnutia životne dôležité a efektívne. Nie všetky brífingy možno rezervovať vopred a občas je potrebné poklepať šéfa po ramene a povedať: "Máte chvíľku? ".
Cy Wakeman odporúča tzv. SBAR metódu (Situation, Background, Assessment and Recommendation / Model - situácia, pozadie, posúdenie a odporúčanie). A toto je aj poradie, v ktorom by mali byť kladené otázky.
Situácia: vysvetliť otázku stručne, o koho sa jedná.
Pozadie: podrobnosti o tom, čo bolo vykonané v minulosti a výsledky týchto testov.
Posúdenie: vysvetliť, aký dopad môže mať situácia, ak nie je vyriešená.
Odporúčanie: stručné odporúčania, ako riešiť otázku.
Najdôležitejším aspektom metódy SBAR je zamerať sa na otázku a neodbočiť od nej. Až potom sa stretnutie stane skutočne efektívnym.