Kinnarps vypína svetlá

2015-03-26

V rámci iniciatívy ochrany životného prostredia a trvalej udržateľnosti spoločnosti Kinnarps, THE BETTER EFFECT ("Lepší efekt"), sa dňa 28.marca zúčastníme na akcii Hodina Zeme. Od 20:30 hodiny budú na 60 minút vypnuté všetky svetlá v našich továrňach vo Švédsku a Nemecku.

 „V Kinnarps považujeme klímu za jednu z najdôležitejších otázok životného prostredia našej doby. Preto sa chceme tejto akcie zúčastniť a ukázať, že berieme zmenu klímy vážne. A spolu s miliónmi ďalších po celom svete chceme upozorniť na tento problém,“ hovorí Johanna Ljunggren, ktorá je zodpovedná za označovanie ekologicky šetrných výrobkov Kinnarps.

Ako najväčší európsky poskytovateľ riešení pre kancelárske interiéry, chce spoločnosť Kinnarps udávať trend vo výrobe smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Chceme, aby súčasťou našej dlhodobej stratégie bola podpora celosvetovo najväčšieho podujatia týkajúceho sa klímy -  Hodina Zeme. 

 „Svetová klíma sa mení a priemerná globálna teplota sa bude ďalej zvyšovať, ak sa emisie skleníkových plynov neznížia. Pomocou Hodiny Zeme chceme ukázať tým, čo sú pri moci, že mnohí sa touto problematikou nielen zaoberáme. Chceme, aby sme sa naša spoločnosť viac orientovala  na ochranu klímy na globálnej aj lokálnej úrovni,“ hovorí Johanna Ljunggren.

WWF - organizátor Hodiny Zeme odhaduje, že približne dve miliardy ľudí po celom svete sa túto sobotu zapoja do Hodiny Zeme. Téma tohto ročníka sa bude týkať dopravy, produkcie mäsa, bývania a ekonomických otázok a tiež toho, ako tieto štyri oblasti ovplyvňujú našu planétu. Vždy sme v Kinnarpse brali životné prostredie do úvahy, preto sa naša firma Hodiny Zeme zúčastní už siedmy rok za sebou. .

„Naozaj nestačí každý rok vypnúť na hodinu svetlá. Musíme sa pozrieť na to, ako riadime celý náš biznis. Práve to, čo robíme po zvyšok roka, je naozaj dôležité. V našej spoločnosti neustále skúmame a hľadáme možnosti, ako znížiť spotrebu energie a byť efektívnejší. Tým samozrejme znižujeme náš negatívny vplyv na klímu. Napríklad nákladné autá, ktoré  urobia najviac jázd medzi továrňami vo Švédsku jazdia na bionaftu. Použitím bionafty sa znižujú emisie fosílneho oxidu uhličitého a tým aj dopad na klímu,“ hovorí Johanna Ljunggren.