Nový vietor

2013-07-03

Ako budeme riešiť otázku zásobovania energiou v budúcnosti? Kinnarps sa pozrel bližšie na jeden inovatívny a zároveň vzrušujúci nápad - hojdajúca sa veža.

Architektka Rahel Belatchew prišla s nápadom na nové energetické riešenie, ktoré predčí všetky očakávania - inštaláciou turbíny nového typu na vrch Veže Söder Torn v Štokholme. V pôvodnom návrhu architekta Henninga Larsena mala mať dnes 26 poschodová veža až 40 poschodí. Veža je jednou z najviac diskutovaných stavieb v Štokholme. Keď sa konečne začalo s výstavbou v roku 1997, mesto Štokholm rozhodlo, že zníži počet poschodí o 14 a Henning Larsen z projektu vystúpil. Rahel Belatchew si teraz želá zakryť predĺženú fasádu piezoelektrickými steblami. Fasáda by sa stala super technologickou veternou turbínou, kde by obrovské množstvo tenkých stebiel produkovalo energiu hojdaním vo vetre. Výhoda oproti konvenčným veterným turbínam spočíva v tom, že steblá môžu produkovať energiu aj v prípade slabého vetra, sú tiché a nemajú žiaden vplyv na voľne žijúce živočíchy.

Belatchewovej návrh je však ešte stále v štádiu konceptu, ale videli ste už niekedy krajšie energetické riešenie?