Pozitívna negatívnosť

2014-10-30

Positive negativity

Vždy nás učili, že je dôležité, aby sme pri práci boli šťastní a pozitívne naladení. Alexander Kjerulf, jeden z popredných svetových výskumníkov pre pracovisko, hovorí pravý opak. Úprimná dávka nevrlosti má svoje výhody.

V Nemecku existuje jedna IT spoločnosť, ktorá podpísala so svojimi zamestnancami „Zmluvy o šťastí“. Tí, ktorí nie sú v práci šťastní a nesmejú sa, sú poslaní domov. To je samozrejme pomerne radikálny príklad, ale určite uveriteľný. Očakáva sa od nás, že budeme pozitívni aj v stresových a ťažkých situáciách. Je to však naozaj niečo, o čo sa máme vždy usilovať?

Jedna osoba, ktorá si to nemyslí, je Alexander Kjerulf, autor knihy „Šťastná hodinka je od 9 do 5“ (Happy hour is 9 to 5). Vo svojej diskutovanej knihe hovorí, že pozitívne myslenie má určite prínos, ale len v určitých dávkach. “Existuje veľký problém so všetkými týmito psychologickými svojpomocnými knihami. Je ľahké nechať sa nimi strhnúť. Ale zadržiavať v sebe skutočné pocity môže mať vážne dôsledky, a to ako doma, tak v práci,“ hovorí Alexander Kjerulf. Nasledujúcich 5 príkladov hovorí podľa Alexandra Kjerulfa o tom, ako nám nadmerné pozitívne myslenie môže skomplikovať život:

1. Prieskumy opätovne dokazujú, že ak ľudia musia v práci predstierať pozitívny prístup, zvýši sa hladina stresu u ľudí v ich okolí.

2. Ľudom, ktorí sú v práci nešťastní a vystresovaní, nie je pozitívne myslenie v žiadnom prípade nápomocné. Práve naopak.

3. Negatívne pocity sú súčasťou života a práce. Nemali by sme sa im vyhýbať, ale využiť ich.

4. Nadmerné pozitívne myslenie vedie k tomu, že problémy na pracovisku sú zametené pod koberec.

5. Nikdy nemôžeme niekoho nútiť, aby bol šťastný. Iróniou je, že jediný spôsob ako byť šťastný, je vypustiť všetky svoje pocity. A o tom to celé je: poznať všetky svoje osobnostné stránky - dobré aj zlé.