Súcit sa oplatí!

2015-03-10

Trvalo udržateľné budovy sú často diskutovanou témou. Ale ako je to s „udržateľnými“ ľuďmi? Najhorúcejší a najdôležitejší trend súčasnosti v našich pracovných životoch sa týka súcitu. Preto sme zhodnotili zaujímavý prieskumu zo Stanfordskej univerzity.

V minulosti sa od manažérov očakávalo, že budú mať všetko pod kontrolou. Manažment bol autoritatívny a zamestnanci boli vo veľkej miere riadení strachom. Dnes už vieme viac. Lepšie je brať do úvahy súcit. Empatické organizácie a podniky majú nižšiu fluktuáciu zamestnancov a dosahujú vyšší stupeň efektivity. Vo firmách, v ktorých manažéri bezcitne prepustia zamestnanca sa často stáva, že vznikne tzv. „organizačný odpor“. To znamená, že zamestnanci sa môžu pokúsiť danú spoločnosť poškodiť. Všimnite si tiež, že „súcitom riadené“ pracovisko nemá vôbec nič spoločné s voľným a vágnym riadením. Výskum jednoznačne ukázal, že manažéri, ktorí preukazujú súcit budú odmenení výrazne  lojálnejšími a motivovanejšími zamestnancami.

„Existuje silná korelácia medzi súcitom a produktivitou. Súcit spúšťa „prosociálne správanie“, kde sú ľudia ochotní pomôcť jeden druhému,“ hovorí Daniel E Martin, profesor na Stanfordskej univerzite.

A ako to už býva, zmena musí prísť zhora. Manažéri vytvárajú spoločnosť a zamestnancov.