Vaše zdravie je na prvom mieste

2015-06-18

Ľudia dnes trávia vďaka technologickej revolúcii stále viac a viac času sedením pri počítači – čo často vedie k negatívnym účinkom na naše zdravie. Vzhľadom na túto skutočnosť by každá spoločnosť mala poskytovať efektívne programy ochrany zdravia. Spoločnosť Kinnarps ponúka tipy, čo môžete v tejto oblasti urobiť. Buďte aktívni!

Minulý rok sa vo Washingtone v USA uskutočnil významný prieskum v prevencii chronických ochorení. Prieskum odhalil skutočne alarmujúce výsledky: až štvrtina respondentov dosiahla takú úroveň obezity, ktorá ohrozuje ich život. Tento celosvetový trend – menej aktivity, viac stresu, vyššie riziko vyhorenia – predstavuje pre firmy časovanú bombu. Pre firmu nie je nič drahšie, ako práceneschopní zamestnanci, resp. zamestnanci, ktorí sú pred vyhorením. Keď si to spočítate, kvalitný program ochrany zdravia je len nepatrná investícia v porovnaní s ušlým ziskom. Programy zahŕňajú celkovú starostlivosť o zamestnanca od preventívnych lekárskych prehliadok až po osobné koučovanie počas pracovnej doby.

Firmy by mali zaviesť tzv. „walk and talk“ (kráčaj a rozprávaj) iniciatívu počas mítingov. Je to výborný nápad ako vykompenzovať dlhodobé sedenie pri počítači a na mítingoch. Žarty bokom, na automate na recepcii by mal visieť veľký zámok ... aj malé kroky, ako je tento, môžu mať rozhodujúci vplyv. Jasne definované úsilie v oblasti zdravia zamestnancov vedie nielen k zlepšeniu ich blahobytu, ale takisto robí firmu oveľa atraktívnejšou pre nových uchádzačov o zamestnanie ako aj potenciálnych partnerov. Pamätajte, najcennejším aktívom firmy sú jej zdraví zamestnanci.