Zodpovednosť za budúcnosť

2015-06-02

V Kinnarpse od začiatku hľadáme riešenia ako vo všetkom dosiahnuť optimálnu efektivitu – a minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie. Práve preto v Kinnarpse vytvárame nový koncept THE BETTER EFFECT („LEPŠÍ EFEKT“), ktorý opisuje našu predstavu o trvalej udržateľnosti. So spustením konceptu prezentujeme aj tlačovú správu o našej dôkladnej a dobre štruktúrovanej environmentálnej práci, ktorá prináša výsledky.

Z hľadiska životného prostredia a jeho kvality je pre nás dôležité, aby sme poznali pôvod používaných surovín. Až 94 percent všetkého dreva, ktoré dnes využívame je certifikované a kontrolované. Toto číslo z nás jednoznačne robí lídra v našom priemysle.

„Nebudeme spokojní, kým nedosiahneme 100%. Teda kým všetky drevené suroviny, ktoré potrebujeme pre naše produkty, nebudú buď kontrolované alebo certifikované. Z dôvodu ochrany životného prostredia a kvality chceme vedieť odkiaľ naše suroviny pochádzajú a čo obsahujú. Zároveň to od nás prirodzene očakávajú aj naši zákazníci. Problém je nájsť dodávateľov, ktorí spĺňajú naše vysoké nároky,“ hovorí vedúci sekcie trvalej udržateľnosti Kinnarps, Tomas Ekström.

V Kinnarpse sme už s tradíciou používania čistých materiálov veľmi ďaleko. Platí to pre celý výrobný reťazec - výber surovín a podmienky výroby, vplyv používania produktov, až po spôsob recyklácie, keď produkt dosiahne koniec svojho životného cyklu.

Tam, kde iní vidia len stoličku alebo stôl, Kinnarps vidí príležitosť prispieť k udržateľnejšej budúcnosti. Hľadáme riešenia, ktoré zabezpečujú tú najlepšiu účinnosť v rámci celého výrobného reťazca. Jeden z dôkazov je informácia, že sme od roku 2012 znížili naše emisie oxidu uhličitého o 28 percent.

„Optimalizovali sme aj náš dopravný systém. Naše nákladné autá sú na základe plánu dodávok využité v oboch smeroch. Efektivita obsadenosti v našej doprave je vyššia ako 90 percent. Minimalizujeme tak emisie oxidu uhličitého a v konečnom dôsledku získavame viac spokojných zákazníkov. Neustále hľadáme ešte lepšie riešenia. Napríklad v našich nákladných vozidlách, ktoré absolvujú časté cesty medzi našimi výrobnými halami používame bio-naftu,“ hovorí Tomas Ekström.

Viac informácií o našej práci v oblasti životného prostredia nájdete tu.