Zachráňme planétu

2015-11-19

Neexistuje dôležitejšia problematika ako zmena klímy. Teraz musíme zabezpečiť, aby to pochopili všetky krajiny sveta. Začiatkom decembra OSN organizuje konferenciu o zmene klímy, ktorá sa bude konať v Paríži.

Posledná konferencia, ktorá sa zaoberala danou problematikou sa konala v Kodani, v roku 2009. A bolo to totálne fiasko, čo svedčí o tom, čomu ako ľudstvo čelíme - aj keď sme na pokraji ekologickej katastrofy, nemôžeme dosiahnuť spoločné stanovisko. V súčasnej dobe je však situácia trochu odlišná. Klimatická kríza už nemôže byť považovaná za výlučne problém životného prostredia. Je nutné k nej pristupovať tak, že ovplyvňuje naše dlhodobé prežitie. Vzniká tak potreba politických a ekonomických rozhodnutí. Dobrou správou však je, že aj relatívne malé opatrenia môžu mať široký a významný vplyv. Prieskum Novej klimatickej ekonomiky napovedá, že napríklad emisie oxidu uhličitého môžu byť znížené až o dvadsať percent len ​​tým, že budú vytvorené správne enviromentálne plány pre dopravu a výstavbu. Z metropol s úspešnou politikou v oblasti životného prostredia, bola vyzdvihnutá Kodaň pre jej turistické chodníky a cyklotrasy a Madrid bol chválený pre jeho zónu bez áut. Veľké nádeje sa taktiež vkladajú do budov s nulovou spotrebou energie, ktoré sú tak šetrné k životnému prostrediu ako aj ekonomicky výhodné. Je viac ako jasné, že ak chceme mať dosah na životné prostredie, musíme začať s našimi mestami. Svetové mestá zaberajú len päť percent zemského povrchu, ale predstavujú až sedemdesiat percent všetkých emisií oxidu uhličitého.

Takže, milí politici, neopúšťajte rokovací stôl, kým nedosiahnete dohodu. Je najvyšší čas, aby sa tak stalo!