Pátranie po talente

2013-12-17

V čase, keď sa päťdesiat percent výdavkov spoločnosti skladá z osobných nákladov je nevyhnutné, aby bol zachovaný jej najlepší personál. Expert spoločnosti Andrew Benett ponúka rady, ako to urobiť.

Nábor a zamestnávanie nových pracovníkov si vyžaduje čas a zdroje. Andrew Benett, autor stojaci za „The Talent Mandate: Why Smart Companies Put People First“ (Talentový mandát: Prečo chytré spoločnosti dávajú ľudí na prvé miesto), radí, ako môžu spoločnosti udržať svojich najlepších zamestnancov. Benett je silným zástancom miešania rôznych vekových skupín a úrovní znalostí, čím sa vytvára najdynamickejšie pracovisko. Je tiež dôležité sledovať výsledky a nie hodiny, ako aj fakt, že rozhodovací proces má byť zdieľaný. Podľa Benetta, zadržiavanie informácií a podkladov pre rozhodovanie je hlúpe, pretože zabraňuje zamestnancom v tom, aby vyjadrili vlastné názory a riešenia. Kancelária generálneho riaditeľa nemá monopol na múdrosť. A čo je najdôležitejšie zo všetkého, prijímate zamestnancov s ohľadom na budúcnosťou, nie na minulosť!