Šššššš, vyrušuješ ma!

2014-02-28

Knihy naskladané v stohoch pomedzi zvyšky donáškového obedu. Máte obavy, čo si pomyslia vaši kolegovia o vašom neporiadnom pracovnom stole? Existuje niečo iné, niečo oveľa horšie; vaša hlučnosť. Ste príliš hlučný!

Práca v otvorenej kancelárii má svoje nevýhody. Oddelenie priestoru, ktoré je vlastne iba symbolické má za následok, že ľudia sa vzájomne približujú a vedia jeden o druhom niekedy viac, než by v skutočnosti chceli. Jednoducho sa tomu nedá vyhnúť. Určite to mnohí poznáte, práve keď sa chystáte napísať ten veľmi dôležitý dokument, niekto na druhej strane kancelárie zapne nahlas rádio, alebo práve veľmi nahlas telefonuje. Niekedy sa človek cíti ako keby bol objektom skrytej kamery. Vo veľmi zaujímavej štúdii, zistili výskumníci z Univerzity v Sydney tie najviac rušivé elementy v kancelárii otvoreného typu. 30% respondentov uviedlo, že najhoršie sa zvláda hluk, ktorý robia kolegovia. V konečnom dôsledku, bolo ale pre väčšinu najťažšie vysporiadať sa s nedostatokom súkromia: nikdy nebyť osamote, nemôcť sa úplne skoncentrovať, a to, že všetci počujú všetko čo hovorím. Celkovo 60% respondentov uviedlo, že toto bolo najväčším problémom.

Za zmienku stojí aj to, že zamestnanci sediaci v kanceláriách štvorcového typu sú tí najnešťastnejší zo všetkých. Tí, ktorí sedia v kancelárii otvoreného typu sú trošku viac spokojní a to môže byť vysvetlené faktom, že vidia na svojich kolegov a vedia odkiaľ prichádza ten rušivý zvuk. Do istej miery to umožňuje, síce malý ale veľmi dôležitý pocit (vlastne ilúziu), že majú veci pod kontrolou. Tu sú aj ostatné zdroje rušivých elementov zistených v štúdii:

- 28% si myslí, že teplota v kancelárii je nevhodne nastavená
- 18% si mysli, že pracovisko je príliš malé
- 15% idú na nervy farby použité v kancelárii