Vypíname svetlá!

2014-03-24

V Kinnarpse sme hrdí na naše zapojenie do ochrany životného prostredia a podporujeme iniciatívy, ktoré bojujú proti klimatickým zmenám. Preto sa Kinnarps zúčastní na Hodine Zeme v sobotu 29. marca od 20.30 SEČ do 21.30 SEČ. Počas tejto hodiny vypneme všetko osvetlenie, ktoré je možné vypnúť v našich výrobných halách a predajných priestoroch.

Kinnarps podporuje Hodinu Zeme - najväčšiu svetovú udalosť proti klimatickým zmenám - už šiestym rokom. Dôvodom zapojenia Kinnarps je naše vnútorné presvedčenie o tom, že environmentálna problematika je dôležitá a táto iniciatíva je v súlade s celkovým cieľom Kinnarps-u ohľadne znižovania globálneho otepľovania.

Globálne otepľovanie je niečo, čo sa týka nás všetkých, preto je dôležite, aby sme všetci spoločne pracovali na zmene, tak pre životné prostredia ako aj pre budúce generácie. Naša politika trvalej udržateľnosti okrem iného hovorí o tom, že by sme mali jednať zodpovedne. Toto je náš spôsob, akým prijímame zodpovednosť, hovorí Hanna Nilsson, manažérka pre otázky životného prostredia, Kinnarps AB.

Avšak, aktívne preberanie zodpovednosti znamená viac než len ukázať podporu počas jednej hodiny. Pre Kinnarps, zodpovednosť tiež znamená upozorniť na problémy pri vývoji nových produktov a služieb - inteligentný vývoj produktov vedie k znižovaniu spotreby materiálu. Kinnarps tiež pracuje na zvýšení percenta recyklovaných materiálov vo svojich produktoch, ako aj na optimalizácii logistických konceptov.

Máme faktor zaťaženia 91% v našich prepravných vozidlách, ale to neznamená, že nemôžeme byť ešte lepší. Snažíme sa, aby sme sa neustále zlepšovali a hľadali pre seba nové výzvy v stanovovaní nových náročných cieľov v oblasti životného prostredia. Globálne otepľovanie je hrozbou pre našu planétu, hrozbou, ktorú berieme vážne, a ktorú sa snažíme zmierniť mnohými spôsobmi, hovorí Hanna Nilsson.

Hodina Zeme trvá jednu hodinu, od 20.30 SEČ do 21.30 SEČ v sobotu 29. marca