Víťazné tempo

2015-01-29

Niekedy sa nám stáva, že sedíme a pozeráme na papier celé hodiny a absolútne nič nás nenapadne. Inokedy je to zase všetko hravo ľahké. Nič okolo seba nevidíte ani nepočujete a svoje úlohy máte dokončené v okamihu. Ste v „tempe“. Naši kolegovia zhodnotili najnovšie výskumy!

Štúdie dokazujú, že keď sme v „tempe“, sme päťkrát efektívnejší ako bežne. V mnohých veľkých spoločnostiach, vrátane Facebooku a Googlu, v súčasnej dobe aktívne pracujú na tom, aby umožnili svojim zamestnancom dosiahnuť tento koncentrovanejší, úžasný pocit, keď všetko naokolo do seba zapadá. Úspory z hľadiska času sú očividne obrovské. Predstavte si, že by ste boli o 20 percent efektívnejší! Mohli by ste si „usporiť“ jeden celý deň vo vašom pracovnom týždni. Čo sa deje v mozgu, keď nastane tento jav? V čisto lekárskych termínoch dochádza k súčasnému vylučovaniu kokteilu hormónov a endorfínov v danom okamihu. Typickým príkladom tohto javu sú športovci, ktorí prekonali samých seba a spätne si nedokážu spomenúť, ako sa to udialo. Alebo keď sedíte v práci a cítite, že dokážete prijať a spracovať neobmedzené množstvo informácií. Keď to nastane, jediné čo chcete, je pokračovať v práci, aby ste nenarušili to úžasné sústredenie. Aby sa tento jav objavil, musia nastať správne podmienky. „Pri športovcoch sa často jedná o určitý stupeň riskovania,“ hovorí výskumník a autor Steven Kotler, ktorý napísal knihu The Rise of Superman. V práci je to o iných veciach. Musíme cítiť výzvu: musíme cítiť, že úloha je dostatočne náročná a ak vynaložíme maximum, je v našich silách ju zvládnuť. „Pre neskúseného rečníka to je možno o tom, postaviť sa pred publikum a odprezentovať prednášku. Pre niekoho iného je to napríklad manažovanie nového projektu. Ak si však myslíme, že je úloha pre nás nezvládnuteľná alebo nemožná, nastáva opak. Sme pasívni a neistí.“ Podľa Stevena Kotlera je v tomto prípade okolie veľmi dôležité. Vyberajme si pre prácu také miesta, ktoré priaznivo podporujú kreativitu a koncentráciu. Až potom môže tento jav nastať aj u nás.