S dôrazom na budúcnosť

2014-12-16

Naše pracovné prostredie sa nachádza v procese zmeny. V súčasnej dobe môžeme pomocou technológie pracovať kedykoľvek a kdekoľvek sa nám páči. Ako bude vyzerať pracovisko budúcnosti? Akým výzvam a príležitostiam budeme čeliť? Elisabeth Slunge, riaditeľka pre dizajn, značku a sortiment spoločnosti Kinnarps, je odborníkom na túto tému.

„Na identifikáciu nových trendov potrebujeme solídny a štruktúrovaný výskum budúcnosti. Preto sa neustále zaoberáme štúdiom vonkajších faktorov, ktoré vplývajú na budúce pracoviská. Zároveň spolupracujeme s medzinárodnou skupinou vedcov, architektov, dizajnérov, poradcov na zmeny a ergonómov, aby sme získali poznatky a názory z rôznych uhlov pohľadu. Navyše sa vždy snažíme o výmenu skúseností s našimi zákazníkmi. Všetky tieto faktory kontinuálne posudzujeme, aby sme vedeli načrtnúť možné budúce scenáre,“ hovorí Elisabeth.

Jasným trendom je pracovisko založené na báze činností. Zníži sa potreba mať osobné pracoviská. Zároveň sa zvýši potreba rôznych pružných, funkčných a kreatívnych prostredí, ktoré podporujú rozličné činnosti. Ide o záležitosť, ktorá bude mať významný vplyv na naše pracovné prostredie. Namiesto osobných pracovísk na vykonávanie rôznych úloh, potrebujeme rôzne prostredia, ktoré budú prispôsobené pre konkrétne úlohy a činnosti.

„pracoviská sa vyvíjajú rôznymi spôsobmi na rôznych trhoch, v rôznych odvetviach a tiež odlišne v súkromnom i verejnom sektore. Teraz vidíme, že veľa našich veľkých medzinárodných zákazníkov má veľký záujem o nové spôsoby práce, ktoré zvyšujú kreativitu a produktivitu. Počas jesene sme mali v našej kancelárii v Štokholme veľa návštevníkov so zaujímavými diskusiami o nových riešeniach.Dňa 9. decembra sa v Štokholme konala konferencia na tému Kancelárie vo verejnom sektore orientované na činnosti. Elisabeth Slunge tam predstavila koncept návrhu kancelárie, ktorá je kreatívna a zvyšuje produktivitu každého zamestnanca. Jej prezentácia bola založená na Kinnarps správe Trend Report 2015.

„Prezentovala som súhrn našej správy Trend Report 2015, ktorá poukazuje na trendy a ich dopady na naše pracoviská a na rozvoj kancelárie s orientáciou na činnosti. Vysokopostavené úrady verejnej správy, ako napríklad švédska Sociálna poisťovňa, zaviedli pracoviská založené na báze činností. Sledujeme silný trend smerujúci k aktívnej kancelárii. Pracovisko zajtrajška má zaručiť štýlový dizajn, ktorý priláka nové talenty, ale aj dobré pracovné prostredie, kde môžu spolupracovať viaceré generácie,“ hovorí Elisabeth Slunge.

Ak chcete vedieť viac o Kinnarps správe Trend Report 2015, navštívte nás od 3.-7. februára na Štokholmskej výstave nábytku, kde budeme vystavovať niektoré z našich trendov.