Boj ergonómov

2012-10-16

Či už je to, keď pracujeme, keď sa hráme alebo keď odpočívame, naše životné prostredie nás ovplyvňuje v mnohých ohľadoch. Podľa definície Medzinárodnej ergonomickej asociácie, ergonómia zohráva novú a dôležitú úlohu pri "interakciách medzi ľuďmi a ďalšími prvkami systému".

Ale ergonómia zďaleka nie je nový koncept. V skutočnosti výskum hovorí, že dávno predtým, než vedci, zdravotníci a výrobcovia výpočtovej techniky začali skúmať a zlepšovať otázky zdravia pracovníkov a produktivitu, starovekí Gréci používali ergonomické zásady. V skutočnosti je slovo ergonómia odvodená z gréckeho slova Ergon (práca) a Nomos (zákon). Tak sa zdá, že Grécko dostane uznanie za prvé víťazstvo v  ergonómii, nie? No, nie tak rýchlo, učenci starovekého Egypta tvrdia, že existujú dôkazy, že starovekí Egypťania používali ergonomické princípy.
Historický spor? No možno. Ale s aktuálnou diskusiou o tom, ako a prečo, navrhnúť ergonomicky šetrné prevádzky kancelárií a obývacích priestorov, posuňme diskusiu o niekoľko tisícročí. Poďme sa venovať aktuálnym otázkam ergonómie.
Našimi zúčastnenými sú:
• Tom Stewart, predseda predstavenstva, System Concepts, Londýn, Anglicko
• Lotta Falenius, fyzioterapeut / ergonomista, Arbetsform, Švédsko
• Robert W. Stuthridge, Ph.D. Integrovaná Ergonómia, USA

Poďme začať našu diskusiu cez všeobecný pohľad na oblasť ergonómie:
1. Čo je zahrnuté v oblasti ergonómie?

Stewart: Potenciálne všetko. Ergonómia je o vzťahu medzi ľuďmi a ich prostredím a všetkým v ňom. Hoci ergonómia začala vo vojenských a priemyselných oblastiach, je teraz rozpoznateľná ako dôležitá časť obchodu, medicíny, maloobchodu, dopravy, komunikácie, voľného času a športu.

Falenius: Ergonómia je o prispôsobení pracovného prostredia vášmu telu, nech už robíte čokoľvek. Variácie, pohyby a správne držanie tela vo veľkej časti predchádzajú problémom s vašimi svalmi, kĺbmi, atď. Keď hovoríme o kancelárskej ergonómii, dôležité je mať správne nastaviteľnú stoličku a stôl.

Stuthridge: Ergonómia sa vo všeobecnosti zaujíma o všetky vedomé činnosti vykonávané ľuďmi. Ergonomista aplikuje vedomosti z anatómie, fyziológie, strojárstva, epidemiológie, antropometrie, biomechaniky a psychológie, s cieľom pochopiť ľudskú schopnosť a spôsobilosť pracovať.

2. Aká oblasť života (napr. práca, domov, rekreácia, škola, doprava) sa najviac prehliada, keď hľadáme spôsoby, ako zlepšiť ergonómiu?

Stewart: Jednou z oblastí, ktorá môže byť prehliadnutá je, že sa stierajú rozdiely medzi prácu a voľným časom. Pracujeme dlhšie, často doma, a očakávame, že naše pracovisko by malo byť uvoľnenejšie, avšak tým môže byť menej vhodné na prácu.

Falenius: Jednou z oblastí, ktorá je prehliadaná je ergonómia v škole. Študenti nemusia vždy sedieť v pohodlných pozíciách, čo spôsobuje problémy s krkom a chrbticou. Vzhľadom k tomu, že sú mladí, sú tieto problémy obvykle prehliadané, ale môžu sa objaviť v neskoršom veku, pokiaľ nie sú liečené správne.

Stuthridge: Ergonómia má tendenciu sa koncentrovať tam,  kde je prítomné financovanie a politická vôľa na jej podporu. Z tohto dôvodu sa dôraz na ergonómiu líši z časového hľadiska, ako aj z jedného štátu do druhého. Vplyv ergonómie možno nájsť v každej oblasti životného štýlu. Žiadna nie je úplne prehliadaná,  ale niektoré oblasti, práca a doprava napríklad zamestnáva viac ergonomistov než ostatné sféry.

3. Existuje mnoho výhod, ktoré prináša ergonómia do podnikateľského prostredia (ekonomické, kvalitu života, produktivitu zamestnancov a nižšie náklady na zdravotnú starostlivosť); ktoré výhody sú najviac akceptovateľné v podnikateľskej sfére a ktoré sú zvyčajne ignorované?

Kristen: Je smutné, že zlepšenie kvality pracovného života zamestnanca nie je zvyčajne vysoko na firemnej agende. Avšak, keďže mnoho krajín má pre zdravie a bezpečnosť ukotvené v legislatíve, rola ergonomických programov necháva zamestnancov a zákazníkov v bezpečí.

Falenius: Zvyčajne rozhodne ekonomika, čo spôsobuje prehliadanie dlhodobých účinkov ergonómie. Ak je dobre postarané o zamestnancov, zvyšuje sa produktivita a znižujú sa náklady na rehabilitáciu. Bohužiaľ, krátkodobé myslenie je bežnejšie, a spoločnosť má pocit, že náklady na ergonomické zariadenie alebo za pomoc ergonomistu sú príliš vysoké.

Stuthridge: Zamestnávateľ hovorí, že hodnota môže ale nemusí odrážať všeobjímajúcu ergonómiu, väčšina zamestnávateľov má záujem o maximalizáciu produktivity a udržanie najvyššej možnej úrovne zisku alebo najnižších možných režijných nákladov. Niektoré podniky sa môžu skutočne starať o blaho svojich zamestnancov, ale vo všeobecnosti má prednosť produktivita a hospodársky blahobyt organizácie.

4. Čo bude najdôležitejší trend rozvíjajúci sa v oblasti ergonómie?

Stewart: Mám pocit, že je to pohľad na celkové skúsenosti, ktoré majú ľudia s výrobkami, ktoré presahujú skutočné používanie. Je dôležité, aby užívatelia mohli vykonávať jednotlivé úlohy efektívne, účinne a s určitým uspokojením. Nestačí však len dobrá využiteľnosť a dodávatelia technológií sa tak snažia optimalizovať celkový užívateľský zážitok. Ako ergonómovia, rozširujeme naše techniky tak, aby sme oslovili celkovú užívateľskú skúsenosť.

Falenius: Pravdepodobne to bude skrátenie doby strávenej sedením pri stole a používanie myši. Ak by zamestnanci mohli hovoriť s počítačom a voľnejšie sa pohybovať, znížilo by to stres tela. Statický stres je jedným z viacerých závažných príčin opakovaných zranení spôsobených napätím svalov.

Stuthridge: V ergonómii neexistujú trendy, aj keď ergonómia sa vyvíja spolu s činnosťou spoločnosti. Môže sa stať, že starnúci pracovník bude aj naďalej nadobúdať význam pre ergonómov. Ak pretrvávajú nepriaznivé spoločenské trendy v práci, potom ergonómia bude mať tendenciu nasledovať tento trend. Ak ľudia nebudú mať záujem o náročné technológie možno očakávať aj pokles ergonomickej činnosti v týchto oblastiach.

5. Si na opustenom ostrove: aký "produkt" by si si vzal so sebou, aby podporili kvalitu tvojho života z ergonomického hľadiska.

Stewart: Za predpokladu, že by som mal aj solárnu nabíjačku, musel byť to byť iPad. Asi by som nemal Wi-Fi alebo 3G signál, ale existuje veľa aplikácií, za pomoci ktorých by som sa pobavil (určite existuje aplikácia s názvom „opustený ostrov“) a prehliadanie hudby a fotiek by mi pomohlo skrátiť mnoho hodín, zatiaľ čo by ma zachránili.

Falenius: Ako by som sa ocitol na ostrove mohol by som sa voľne pohybovať, behať, chodiť a používať svoje telo na cvičenie v piesku. Ďalším veľmi dôležitým slovom v ergonómii je oddych, takže tento opustený ostrov by bol dokonalým miestom pre odpočinok. Asi by som si vybral misku ovocia a orechov pre výživu a pocit pohody. Cieľom ergonómie je "dobrý pocit" a to by stačilo na dlhšiu dobu, za predpokladu, že nebudem opustený príliš dlho!

Stuthridge: Ja by som potreboval len dobrý nôž. S tým by som si dokázal zadovážiť základné potraviny a prístrešie. Oddych od bežných starostí by mi poskytol okamžité zvýšenie kvality života. Žiadne hypotéky, žiadne kreditné karty, žiadne stupídne reklamy alebo bezduchá zábavy. Iba čas žiť. V týchto hektických časoch je to snáď najväčší luxus.

Naši panelisti našli mnoho bodov s ktorými spoločne súhlasia, ako napríklad význam ergonomického dizajnu v práci aj doma, a ako často sa ekonomika riadi rozhodovacím procesom.
Zamyslite sa nad niekoľkých minútami, ktoré ste strávili čítaním tohto článku. Sedeli ste alebo stáli? Aký typ osvetlenia ste použili? Boli ste pri vašom pracovnom alebo kuchynskom stole? Koľkým šumom v pozadí ste boli vystavení? Bolo tam správne prúdenie vzduchu a vetranie? Wow, to je veľa otázok na zváženie, kým ste dočítali tento článok!
Teraz si vezmite asi osem hodín denne v kancelárii, alebo víkend doma. V akých podmienkach prostredia pracujete po dlhšiu dobu? Možno by ste radšej nerozmýšľali nad všetkými týmito otázkami. Ale toto sú presne otázky, ktoré si kladú ergonomisti a spoločnosti, ktoré ich zamestnávajú, pokiaľ ide o poskytovanie optimálneho pracovného prostredia zamestnancom.
A my všetci by sme mali chcieť pracovať a hrať sa v optimálnych podmienkach. Či je to už v kancelárii, doma alebo na pustom ostrove!