Pracujeme dlhšie. Pracujeme aj bezpečnejšie?

2012-10-14

Menia sa pravidlá pre odchod do dôchodku? Ak áno, je to zlé? Nuž, údaje ukazujú na jednoznačné "áno", keď sa snažíme presne určiť vek odchodu do dôchodku. Časy, keď dosiahnutie veku 65 rokov automaticky znamenalo, že človek odchádza do dôchodku sú už, zdá sa dávno za nami. A to by mohla byť dobrá správa pre zamestnávateľov, ktorí vždy potrebujú znalých a skúsených zamestnancov. Ale zamestnanci by si mali uvedomiť, že existujú skutočné povinnosti, ktoré vychádzajú z podpory zdravého pracovného prostredia.

Povedzme, že ste súčasťou stále rastúcej "striebornej generácie" zamestnancov. A zrazu tá dvojpodlažná kancelárska budova bez výťahov, každodenná dlhá cesta do práce a limitovaný pracovný priestor prestali byť nevyhnutnou nepríjemnosťou ale skôr súčasťou každodennej rutiny, ktorá už vás začína otravovať. Európska Nadácia pre Zlepšovanie Životných a Pracovných Podmienok vydala v roku 2011 správu "Starší Pracovníci a Zamestnanosť", v ktorej číselne vyjadruje trend, ktorý už mnohí dobre poznajú: pracujeme do vyššieho veku. Zvážte porovnanie pracovného prostredia v roku 2010 a toho pred 10 rokmi:

- V roku 2010 sa počet pracujúcich mužov vo veku 55-59 rokov zvýšil na 69,2%, čo je skoro o 10% oproti roku 2000
- Pre pracujúcich mužov vo veku 60-64 rokov sa hodnota vyšplhala o deväť bodov na 20%
- U žien bol nárast ešte výraznejší, keďže pracujúcich žien vo veku 55-59 rokov bolo 61% (46% v roku 2000) a vo veku 60-64 rokov bol zaznamenaný nárast o 7,4% na 17,7%

Takéto zvyšovanie bolo zaznamenané čiastočne aj z vlastnej vôle, ale veľká časť ľudí pracovala do vyššieho veku z ekonomickej nutnosti, tak z hľadiska zamestnanca ako aj zamestnávateľa, a v neposlednom rade aj štátu. Mnohé národy čelia skutočnosti, že dôchodkové výhody priznané občanom sa znižujú. Práve minulý mesiac povedal švédsky premiér Fredrik Reinfeldt, že je nevyhnutné, aby jeho krajina zvážila predĺženie pracovného veku a vek odchod do dôchodku na neskorší než je momentálnych 65 rokov. Malo by sa tak urobiť s cieľom posilniť flexibilitu a podoprieť dôchodkový systém. Mnohí zamestnávatelia to už dnes tak robia a robia aj oveľa viac, s cieľom reagovať na potreby starších pracovníkov.

Takže, ktorí zamestnávatelia to robia správne, pokiaľ ide o uspokojovanie potrieb svojich starších pracovníkov? Šli sme priamo ku zdroju - alebo, prinajmenšom k jednému zo zdrojov - do medzinárodnej organizácie, ktorá má dlhú tradíciu v prekonávaní príčin znepokojenia starších dospelých: spoločnosť AARP.

Keď spoločnosť AARP (bývala Americká Asociácia Dôchodcov) udeľuje svoju každoročnú cenu Najlepší Zamestnávatelia pre Pracovníkov nad 50 Rokov - výhody ako vzdelávanie, flexibilný harmonogram a ergonómia sú hodnotené veľmi vysoko. Tu sú niektorí z "Najlepších Zamestnávateľov":

- Spoločnosť Jena-Oprtronik, nemecká strojárenská spoločnosť pre vzdušný priestor. Ich program 55plus zahŕňa flexibilný pracovný čas, vzdelávacie moduly špeciálne vytvorené pre starších pracovníkov a aktívna podpora vekovo zmiešaných pracovných tímov. A ako sa pracovníci približujú odchodu do dôchodku, môžu si zvoliť menej pracovných hodín, aby sa lepšie prispôsobili prechodu do novej životnej etapy.

Jedna ž najväčších "obáv", s ktorou sa starší zamestnanci stretávajú je tvrdý prechod od *päťdňového pracovného týždňa k dôchodku. Uľahčením prechodu do dôchodku a zapojením starších pracovníkov do procesu dosahuje spoločnosť Jena-Oprtronik nové výšiny v starostlivosti o svojich strieborných pracovníkov.

- Spoločnosť Marks & Spencer, obchodný dom v Spojenom Kráľovstve. Ich dôraz na schopnosť udržať si zamestnanca zahŕňa aj čiastočný dôchodkový plán, ktorý umožňuje starším pracovníkom čerpať dôchodok a zároveň pokračovať v práci na čiastočný úväzok. Výsledok: zdvojnásobili počet zamestnancov starších ako 65 rokov.

Udržanie si starších pracovníkov je veľmi žiadúce pre mnoho spoločností. Prečo? Starší zamestnanci majú cenné znalosti, ktoré si ich mladší kolegovia jednoducho ešte nemali čas získať. Okrem toho, u starších zamestnancov je viac pravdepodobné, že využijú služby poradenstva, alebo možnosť pracovať na čiastočný úväzok, čo zamestnávateľovi šetrí peniaze a výhody, rovnako ako aj čas potrebný na zaučenie nového menej skúseného pracovníka.

- Národná Banka Austrálie. Táto finančná inštitúcia na opačnej strane planéty pomáha svojim zamestnancom starším ako 50 rokov cez svoj program MyFuture predĺžiť svoje kariéry prostredníctvom vzdelávania v oblastiach flexibility, rovnováhy a manažovanie osobných zmien. Taktiež sa snaží zvyšovať udržanie svojich zamestnancov. Výsledky ich pilotného programu ukázali, že 91 percent účastníkov by pokračovalo v práci do vyššieho veku, ak by mali flexibilnejší harmonogram.

Istota ohľadne zamestnania funguje oboma smermi. Zatiaľ čo zamestnanci môžu mať obavy o stratu zamestnania, rovnako tak sa obávajú zamestnávatelia, že stratia svojich najlepších, najskúsenejších zamestnancov, a tak sa snažia všemožne si ich udržať rôznymi výhodami, vyššími platmi a inými vymoženosťami.

- Spoločnosť Aerospace Corporation, spoločnosť pre vesmírny výskum v Spojených štátoch. 61 percent všetkých zamestnancov je starších ako 50 rokov. Ergonomický program spoločnosti ponúka zamestnancom posudzovanie pracoviska na zabezpečenie ergonomicky efektívnych stoličiek, stolov a celého pracovného prostredia. Potenciálne ergonomické nebezpečenstvo je minimalizované alebo eliminované zmenou pracovnej pozície, oddelenia, nástrojov alebo prostredia tak, aby to zodpovedalo potrebám zamestnanca. Je to jednoduchý koncept, ale stojí za zmienku: zamestnanci, ktorým je pohodlne a dobre sa cítia, budú aj lepšie pracovať. Zamestnávatelia, ktorí poskytujú ergonomicky-príjemné prostredie budú mať zamestnancov, ktorí budú robiť menej prestávok, budú menej chorí a bude menej pravdepodobné, že si budú hľadať inú prácu s lepším pracovným prostredím.

"Ak budeme chcieť byť zodpovednými zamestnávateľmi, tak to spravíme tak, aby to [pracovné prostredie a vybavenie] zodpovedalo potrebám zamestnanca," hovorí Robert Stuthridge, Ph.D., britský ergonóm, ktorý sa momentálne podieľa na projekte National AgrAbility Project na Indiana´s Purdue University v Spojených Štátoch.

Zamestnávatelia, ktorí majú záujem o poskytovanie ergonomicky vhodného pracovného prostredie, v tom nachádzajú výhody nielen pre starších zamestnancov, ale pre všetkých. V správe "Prívetivé Pracovisko: Navrhovanie kancelárskych priestorov pre starnúcu generáciu v znalostnej ekonomike 21. storočia", skúmala štúdia dilemy zamestnávateľov ohľadne dizajnu kancelárskych priestorov. Odporúčania volali po "prístupe komplexného dizajnu", pretože "ten môže často vyprodukovať hmatateľné výhody pre všetkých zamestnancov a zároveň vyriešiť špecifické požiadavky na zmeny starších pracovníkov."

Ale zdá sa, že výzvou je skôr ochota zamestnávateľa investovať peniaze a čas do ergonomického dizajnu kancelárie. Často sa jedná o reaktívny proces, skôr než aktívny proces. "Ergonóm je často postavený pred problém, ako vyladiť situáciu až dodatočne," hovorí Stuthridge. "Veľmi jednoducho môžete z ergonómie spraviť niečo, čo je skoro za trest. Musíme ukázať [zamestnávateľom] riešenia."

Základné kancelárske faktory ako je ozvučenie a osvetlenie sú často vynechané z plánov. Správa o Prívetivom Pracovisku načrtáva zrejmé výzvy: "....prostriedky na riešenie problémov súvisiacich so zhoršeným sluchom sa budú líšiť v závislosti od konkrétnej situácie v danej kancelárii, ale malo by sa vždy zvážiť ako by bolo možné spraviť prenos zvuku ovládateľným."

Zamyslite sa, napríklad nad sluchovými pomôckami, akýmisi zosilňovačmi zvuku, ktoré starší ľudia majú tendenciu používať v oveľa väčšom počte než ich mladší kolegovia. Ale to, čo je možné v kancelárii pri práci počuť môže mať veľký vplyv na produktivitu.

"Veľa sťažností v kanceláriách otvoreného typu je všetok ten dodatočný hluk," hovorí Stuthridge. "Ak navrhujete kancelárske priestory, musíte sa zamyslieť ako znížite tie statické vlny zvuku. Mať nejaké zvuky neustále prítomné, ako stroje alebo hudbu v pozadí, nuž, to sa stane ešte väčším problémom pre niekoho, kto používa sluchové pomôcky."

Konzultovať plánovanú výstavbu kancelárií s ergonómmi má zmysel aj z pohľadu produktivity zamestnancov. V časoch znižovania stavov a outsourcingu žiadajú zamestnávatelia zamestnancov, aby spravili viac práce. Takže produktivita musí zostať vysoká, a k tomu nedochádza, ak zamestnanci - a obzvlášť starší zamestnanci - nemajú optimálne pracovné podmienky. Dobrou správou je, že väčšina ergonomických problémov sa môže "opraviť" aj dodatočne.

"V tých viac ako 11-tisíc prípadoch, na ktorých som pracoval, iba dva krát som povedal, že prispôsobenie zamestnancovi nie je možné," hovorí Stuthridge. "Ak chceme vážne uvažovať o dôležitosti ergonómie, musíme umožniť aby pracovníci pomohli navrhnúť priestor, a nie aby to bolo naopak."