KINNARPS' TREND REPORT: IV.ČASŤ - OD VIDITEĽNÉHO DIZAJNU K DIZAJNOVÉMU MYSLENIU

2013-11-01

Mnoho zamestnávateľov si myslí, že pri navrhovaní pracovného prostredia stačí len pár dizajnových stoličiek. Ale nepochopili silu dizajnu. Kinnarps Trend report opisuje ako dobre navrhnuté pracovné prostredie vplýva na pocit šťastia v práci, kreativitu, produktivitu a zdravie.

Funkčnosť bola v móde v kanceláriách minulosti. Dizajn a estetika boli tradične videné skôr ako hodvábna kravata, nadmerné míňanie pri nadbytku peňazí. Ale výskum ukazuje, že návrh na pracoviska ovplyvňuje výkon v oveľa väčšej miere, než sme si predtým mysleli. Existuje tak silná korelácia medzi nárastom počtu dní nemocenskej a nedostatočnej pozornosti venovanej dizajnu kancelárie.

Výskum University Ohio State a Národného ústavu pre duševné zdravie v USA ukázali, že ľudia sú viac stresovaní v prípade, že pracovné prostredie nebolo navrhnuté dobrým spôsobom.
Štúdia porovnávala rekonštruované budovy s premyslenejšími konštrukciami budov s tými, ktoré boli zle navrhnuté. Ľudia pracujúci v staršom prostredí s menším dôrazom kladeným na dizajn boli stresovaní, aj keď neboli v práci. Úrovne stresu boli tak vysoké, že sa zvyšovali riziko srdcových ochorení.

"Slovo 'dizajn' môže byť chápané v rozsiahlom koncepte – je to skôr o nájdení riešenia problému ako len o rozhodovaní o tom, akú farbu dať na stenu k recepcii. Ide o holistický prístup k práci," hovorí Louise Klarsten, generálny riaditeľ pre trendovú a farebnú agentúru Colourhouse.

Je to obzvlášť dôležité z hľadiska ochrany zdravia, pretože ochorenia spojené s duševným zdravím sú teraz jedným z najčastejších dôvodov, prečo ľudia čerpajú nemocenskú.

Možno, že prechod od priemyselného veku k mysliacej ekonomike bol dôvod, že nie sme schopní zabrániť úrazom na pracovisku našej doby. Ochranné okuliare a pracovné rukavice sú dnes možno ešte ťažšie definované a obsahujú mäkšie hodnoty, ktoré sú rovnako dôležité. Dobre navrhnuté kancelárie môžu jednoducho udržať zamestnancov zdravých.

Atraktívne pracovné prostredie má aj ďalšie pozitívne účinky .

• Zamestnanci, ktorí majú radi svoje pracoviská sú často spokojní s aktuálnou prácu, ktorú vykonávajú.
• Z tých, ktorí hľadajú prácu, takmer polovica uviedla, že spôsob akým bolo navrhnuté prostredie kancelárie má vplyv na to, či príjmu prácu.
• Dizajn kancelárie má tiež vplyv na našu schopnosť tvorivo a kriticky myslieť.

"Prirodzené svetlo, hluk, teplota a kvalita ovzdušia. Tieto veci majú obrovský vplyv na to, ako produktívne sa cítime a ako sme zapojení do práce, keď sme v kancelárii," hovorí Tim Oldman, generálny riaditeľ pre Leesman Index, ktorý analyzuje pracovisko .

Ďalším aspektom pri dizajne pracoviska je ako, môže prostredie vplývať na rozšírenie značky spoločnosti.

"Budúce kancelárie a nábytok sa stanú dôležitejšie pri vytváraní určitej kultúry," hovorí Derek Barker, riaditeľ dizajnovej a architektonickej kancelárie Haskoll.
Tim Oldman pokračuje v podobnom duchu :

"Musíme sa dosiahnuť, aby boli zamestnanci hrdí na svoje pracovisku. Môže vám pomôcť, ak sa opýtame sami seba: Je to miesto, ktoré by som hrdo ukázal svojej rodine? Je to miesto, kde by som chcel priviesť,  svojich klientov? Hrdosť je dôležitá pre spoločnosti ako celok. To vám dáva lojálnych zamestnancov, ktorí sa snažia ešte lepšie reprezentovať značku spoločnosti."

Kľúčom k úspechu je zrušenie pohľadu na individuálny interiér a dizajn prvkov k celkovému obrazu. Aké je kultúra, ciele a smer spoločnosti? Ako návrh pracoviska posilňuje vnútornú a vonkajšiu identitu spoločnosti? Ako sa pracovníci pohybujú v práci?

"Navrhovanie produktov a interiérov samo o sebe nestačí. Musíme spojiť projekčné práce s plným porozumením kultúry klienta a jeho cieľov. To je jediný spôsob, ako uspieť," hovorí Beata Osiecki, generálna riaditeľka spoločnosti Kinnarps, Poľsko.

Prieskum, kde bolo opýtaných 120.000 ľudí ukazuje, že iba 52 % verí, že ich pracovisko podporuje produktivitu. Inými slovami, jeden z najväčších budúcich problémov je vytvoriť prostredie, ktoré stimuluje zamestnancov k plnému využitiu ich potenciálu. Ako to urobiť, závisí samozrejme na hlavné činnosti spoločnosti, ale existuje celý rad opakujúcich sa vzorov, ktoré nezávisia na predmete podnikania.
"V kanceláriách budúcnosti, bude kladený dôraz na interakciu, do istej miery na spracovanie, ale predovšetkým na interakciu, tvorbu a výmenu názorov. Odtiaľ sa môžete posunúť k predaju, auditu a výskum. Kancelárske priestory musia byť v súlade s požiadavkami na rôzne aktivity spoločnosti," hovorí Martin Cook, vedúci Skupina interiérového a grafického dizajnu v BDP, vo Veľkej Británii. - Markus Wilhelmson

Citácia :

"Navrhovanie produktov a interiérov samo o sebe nestačí. Musíme spojiť projekčné práce s plným porozumením kultúry klienta a jeho cieľov."

- Beata Osiecka, generálna riaditeľka spoločnosti Kinnarps, Poľsko.

VEDELI STE, ŽE

...podiel ľudí, ktorí tvrdia , že pracovné prostredie je dôležité pre ich blahobyt v kancelárii, je 94 %, podľa prieskumu Demoskop vykonávaného v mene spoločnosti Kinnarps na jar roku 2013.

...podľa rovnakého prieskumu, iba 1 zo 4 sú úplne spokojní s pracovným prostredím v mieste ich práce.

...zamestnanci premýšľajú kreatívnejšie ak sú na pracovisku vysoké stropy. Kancelárie s nízkymi stropmi sú vhodnejšie pre kritické a konštruktívne myslenie, podľa štúdie univerzity v Minnesota.

... v 41 podlažnom mrakodrape DTAC, v Bangkoku, je 4500 pracovísk pre 6000 zamestnancov. Jeho kancelárske priestory boli navrhnuté na základe pracujúceho personálu. Viac a viac ľudí pracuje mimo kancelárie, čo kladie väčšie nároky na flexibilné kancelárie.