KINNARPS' TREND REPORT: I.ČASŤ - OD KOLÍSKY KU KOLÍSKE

2013-09-13

KINNARPS' TREND REPORT PART 1. FROM CRADLE TO CRADLE

Ako a kde budeme pracovať v budúcnosti? Akými hodnotami sa bude riadiť spoločnosť a podnikateľská sféra? Po rozsiahlom výskume a stovkách rozhovorov s poprednými vedúcimi osobnosťami, Kinnarps zakrúžkoval osem najdôležitejších trendov našej doby. Tu je zhrnutie prvej časti: Z kolísky do kolísky - význam udržateľného enviromentálneho myslenia!

V posledných mesiacoch bolo zrealizované množstvo ohromujúcich pozorovaní na streche nového a nádherného sídla spoločnosti Price Waterhouse Cooper v Londýne. Vtáky, ktoré v anglickom hlavnom meste neboli videné desaťročia, začali stavať hniezda a celý rad vzácnych druhov hmyzu, o ktorých si ľudia mysleli, že navždy vymizli, bzučali medzi komínmi. Prinajmenšom nečakaná a živá fauna.

TAKŽE, ČO SA V SKUTOČNOSTI STALO V NAJVÄČŠEJ SVETOVEJ ÚČTOVNÍCKEJ FIRME?

Vysvetlenie je tak jednoduché, ako je povzbudivé - keď bola stavaná táto budova, architekti využili najnovšie ekologické poznatky. Budova ako prvá v Anglicku prijala "vynikajúci" certifikát od organizácie BREEAM, ktorá je na poprednom mieste vo svete, pokiaľ ide o ratingové systémy životného prostredia. Vďaka úplne novému recyklačnému mysleniu, je tento mrakodrap veľmi dobrým príkladom jednej z najvýznamnejších zmien v našej spoločnosti – starostlivosti o naše životné prostredie.

Ale vráťme sa o niekoľko poschodí nižie, z novoprebudeného života zvierat medzi ventilačnými šachtami a satelitnými parabolami na streche, do kancelárie predsedu predstavenstva Dennisa Nallyho. Po žiadosti o vyjadrenie vraví:

"My ako spoločnosť musíme konať eticky a dôveryhodným spôsobom, pokiaľ ide o otázky životného prostredia. Nakoniec je to absolútne nutné, ak si chceme udržať talentovaných zamestnancov na palube a presadzovať našu pozíciu vo svete stále tvrdšej konkurencie. Je potom zrejmé, že musíme budovať čo najšetrnejším spôsobom k životnému prostrediu. "

Toto je pohľad zdieľaný rastúcim počtom firiem. Pomaly ale isto sa spoločnosť pohybuje smerom k novému uvedomeniu, kde životné prostredie, etika a udržateľnosť majú rastúci význam.

"Environmentálne udržateľný spôsob práce je daný! Používatelia sú stále viac a viac náročnejší," hovorí Christina Bodin Danielsson v Inštitúte na výskum stresu, na Štokholmskej Univerzite.

To je zmena postoja, ktorá sa v prvom rade uchytila ​​medzi dnešnou mladou generáciou. Ľudia narodení v 80. a 90. rokoch neprijímajú firmy, ktoré sa len tvária ako priateľské k životnému prostrediu - udržateľnosť životného prostredia musí byť ich prirodzenou súčasťou a má byť  inšpirovaná skutočnými a čestnými záväzkami. Nechceme kupovať výrobky od firmy, ktorá nehrá podľa pravidiel, nehovoriac o práci pre také spoločnosti. Mali by sme namiesto toho ísť domov a zverejniť nahnevaný komentár na sociálnych médiách. Prvýkrát v histórii, má každý občan skutočne jedinečnú príležitosť vyjadriť svoj názor, ktorý bude vypočutý a bude mať naozaj vplyv na podniky a orgány spôsobom, ktorý pred tým nebol možný.
"Spoločnosti, ktoré nehrajú podľa pravidiel CSR * čakajú v budúcnosti ťažké časy," predpovedá Henrik Axell, Vývojár Kinnarps konceptu Next Office – Práci založenej na aktivite.

Jeden z návrhov, ktorý sa často objavuje v rozhovoroch pri práci s Trend Reportom, je planéta, ľudia a zisk - tri P (Planet, People and Profit). Aké environmentálne, sociálne a ekonomické stopy zanechávame pre budúce generácie? Kde je produkt vyrobený? Akým spôsobom? Z celostného pohľadu je stále dôležitejšie vziať do úvahy environmentálne aspekty - a tiež zvážiť čo sa stane, keď odídeme z tohto sveta. Začíname chápať plný význam toho, že máme naozaj túto planétu len vypožičanú.

Spoločnosť v čele tejto práce je Braungart Design Chemistry, ktorá zaregistrovala značku „Cradle to Cradle“, kde je kladený dôraz na vytvorenie systému, ktorý nezanecháva za sebou žiadny odpad. Všetko je zahrnuté v uzavretom ekosystéme. Riešenia a vízie, ktoré sa stávajú čoraz naliehavejšími.

"Nemôžete už len vyčnievať z davu tým, že deklarujete starostlivosť o životné prostredie - očakáva sa, že to robí každý," hovorí Derek Barker, generálny riaditeľ spoločnosti Haskoll. Inými slovami, už pominuli časy, kedy stačilo upokojiť niečie svedomie kompenzáciou emisií pri letoch zamestnancov. Firmy sa tieť nemôžu schovávať za fakt, že investície do životného prostredia sú príliš nákladné. Naopak. Nové výskumy ukazujú, že spoločnosti, ktoré majú zelený profil sú 16-krát produktívnejšie než firmy, ktoré ho nemajú.

Ďalším bonusom aktívneho enviromentálneho myslenia sú ziskové úspory energie. V niektorých krajinách sú firmy dokonca odmeňované prostredníctvom daňových úľav. Byť v popredí enviromentálnej práce bude znamenať významnú konkurenčnú výhodu pre spoločnosti.

"Musíme zistiť, ktoré z dnešných zdrojov surovín sa stanú vzácnymi v budúcnosti, aby sme vedeli nájsť náhradu. Musíme tiež vytvoriť ekosystémy s výrobkami, ktoré možno ľahko demontovať a recyklovať. Dnes to nemusí byť udržateľné z finančného hľadiska, ale bude to kľúčové, keď sa zdvojnásobí svetová populácia. Preto je dôležité, aby sme boli pripravení," hovorí Liv Tveter, generálny riaditeľ spoločnosti Kinnarps Norge.

Tie spoločnosti, ktoré úspešne vykonajú tento prechod – preukazujúc, že nesú zodpovednosť z hľadiska životného prostredia a spoločnosti - budú zajtrajší víťazi.

Podľa hlavného amerického prieskumu (prieskum PWC Millenials at work), 86 percent zo všetkých mladých odborníkov uviedlo, že by zmenili prácu, ak by ich zamestnávateľ nesplnil svoje povinnosti CSR *.NALJEN STÅHLSTRÖM

* CSR - Corporate Social Responsibility (Spoločenská zodpovednosť)

TAKTO FUNGUJE KINNARPS!

Aký je postoj spoločnosti Kinnarps k životnému prostrediu a udržateľnosti - a ako môžeme inšpirovať iné spoločnosti? Enviromentálny riaditeľ Tomas Ekström a Elisabeth Slunge, dizajnová riaditeľka spoločnosti Kinnarps odpovedali na nasledujúcich šesť dôležitých otázok.

Elisabeth Slunge, dizajnová riaditeľka                                  Tomas Ekström, manažér pre životné prostredie

Čo by ste mali mať na pamäti pri pohľade na ekologicky inteligentné pracovisko?

Žiadosť o environmentálnu certifikáciu na nábytok a farby použité pri vybavení kancelárie. Týmto spôsobom môžu spoločnosti napríklad zabezpečiť, aby boli svetové lesy spravované udržateľným spôsobom a vo výrobe neboli použité žiadne toxické chemikálie.
Čo najviac využite kancelársky priestor a vyhnite sa oblastiam, ktoré nie sú zaradené do užívania.

Elisabeth Slunge

Aké ekologické požiadavky sú kladené na vašich dodávateľov?

Okrem všetkých našich dodávateľov, ktoré musia podnikať v súlade so švédskou a európskou legislatívou, všetky dodané materiály sú akreditované severskou environmentálnou značkou. Zabezpečili sme tiež, aby boli naši dodávatelia a subdodávatelia v súlade s iniciatívou OSN „Global Compact“, ktorá žiada podniky, aby prijali zásady týkajúce sa ľudských práv, pracovných noriem, životného prostredia a boja proti korupcii. Sme presvedčení, že sociálne a environmentálne otázky sú úzko prepojené.

Tomas Ekström

Aké sú najväčšie výzvy, ktorým čelíte, pokiaľ ide o životné prostredie a udržateľnosť?

Kinnarps napríklad neustále vyvíja metódy pre zníženie objemu chemických látok používaných vo výrobe. Okrem toho vedieme diskusie o tom, ako môžeme viac využívať prístup "Od kolísky ku kolíske", kde produkty možno znovu použiť a úplne ich recyklovať. Ak chceme uspieť pozeráme na alternatívne materiály a nové spôsoby, ako vyrábať nábytok.

Tomas Ekström

Ako môže udržateľnosť viesť k zvýšeniu ziskov?

Naši zákazníci požadujú udržateľné alternatívy a keďže máme jasný, udržateľný prístup, prináša nám to obchodné výhody. Udržateľný prístup je tiež dôležitý na prilákanie vzdelaných a kompetentných zamestnancov.

Elisabeth Slunge

Popíšte zelený projekt, ktorý podporuje Kinnarps.

Medzinárodná únia pre ochranu prírody (IUCN), ktorá je zodpovedná napríklad za červený zoznam druhov, chcela stavať prvú budovu certifikovanú Platinom, podľa štandardu LEED. Kinnarps dodával všetok nábytok pre jej interiéry. Vybrali si nás aj pre náš záväzok k trvalo udržateľnému riadeniu lesov (FSC).

Tomas Ekström

Aké kroky ste podstúpili pre zníženie emisií CO2 vo svojich továrňach?

V súčasnej dobe sú naše továrne v Kinnarpe a Skillingaryde vykurované briketami, vyrobenými z odpadov z našej produkcie. To znamená, že podľa našich výpočtov, spoločnosť Kinnarps znížila svoje emisie CO2 o stovky tisíc ton. Vykonávame tiež pravidelné prehliadky a zapečujeme najmenšie úniky stlačeného vzduchu, ktoré sú za normálnych okolností veľkými energetickými žrútmi v našom odbore.

Tomas Ekström