KINNARPS' TREND REPORT: V.ČASŤ - OD PEŇAZÍ PO SPOLOČENSKÉ HODNOTY

2013-11-19

Mzdy bývali najsilnejším podnetom, aby boli zamestnanci v dobrej nálade. Ale Kinnarps Trend Report ukazuje, že spoločenské hodnoty, ako je napríklad vplyv na rozhodovanie a záväzok, sú teraz na vyššom mieste.

Možno bolo pre zamestnávateľa jedoduchšie, keď bolo hmotné pracovné prostredie normou: pár drobých navyše mesačne, nový telefón a služobný automobil, prístup do dovolenkových domov v blízkosti lyžiarskeho strediska.

V čase keď nová generácia vstupuje na trh práce a prechádza od priemyselného veku k znalostnej ekonomike, mení sa v mnohých smeroch aj vzťah medzi spoločnosťou a zamestnancami:

• Hodnoty, ktoré motivujú zamestnancov sú stále viac osobné, čo zvyšuje nároky na zamestnávateľa.

• Abstraktné výhody sú stále viac oceňované.

"Spoločenské hodnoty sú stále dôležitejšie. A práve oni majú rozhodujúci vplyv na spoločnosti a to, či budú môcť vygenerovať príjmy a vytvárať zisk v dlhodobom horizonte," hovorí Thomas Fürth, výskumný riaditeľ poradenskej spoločnosti Kairos Future.

Podľa medzinárodného prieskumu spoločnosti Kairos Future, jednou z najdôležitejších podmienok pre to, aby sa ľudia cítili spokojní so svojou prácou, je schopnosť ovplyvňovať pracovnú situáciu a mať možnosť získať spätnú väzbu od manažérov a kolegov. Tak sa potom cítia zaviazaní k práci a užívajú si ju.

Každý rok, sú vyhodnocované najlepšie pracoviská v 45 krajinách po celom svete a to konzultačnou spoločnosťou v oblasti výskumu a riadenia - Great Place to Work.

Dve tretiny hodnotení sú založené na skúseností zamestnacov, zatiaľ čo zostávajúce otázky sú smerované na personálne oddelenie spoločnosti alebo manažment.

V kategórii veľkých spoločností je na špičke zoznamu švédskych najlepších pracovísk spoločnosť Microsoft, a to opakovane v priebehu troch rokov. Americký počítačový gigant sa nesnaží konkurovať ponukou známych zamestnaneckých stimulov; najväčšou motiváciou je mať prácu, ktorá je zábavná a poskytuje príležitosť pre rozvoj. Švédski zamestnanci majú napríklad možnosť pracovať na neziskových projektov po dobu troch dní ročne a ešte za to dostanú zaplatené. Jedna osoba sa rozhodla darovať kmeňové bunky, ďalšia poskytla podporu príbuznému alkoholika, zatiaľ čo tretia osoba sa zúčastnila vzdelávacieho programu v školách a domovoch s opatrovateľskou službou.

V rokoch 2007 a 2010 sa SAS Institute, svetovo najväčšia súkromná softvérová spoločnosť, umietnila na špičke zoznamu najlepších pracovísk vo Švédsku. Zamestnanecké stimuly nie sú založené na veľkorysých odmenách, ale na flexibilnej pracovnej dobe, slobode kombinovanej so zodpovednosťou, tridsaťpäthodinovom pracovnom týždni a podpore pre prácu z domova.

Fluktuácia zamestnancov v SAS Institute zostáva na dvoch percentách už po dlhšiu dobu, v porovnaní s hodnotou 20% na úrovni ekonomiky.

"Hodnoty, ktoré sú dôležité pre zamestnancov sú tiež dôležité pre zamestnávateľa. Zamestnanci, ktorí sú šťastní, sú tiež viac lojálni, čo prináša finančné výhody aj pre zamestnávateľov," hovorí Beata Osiecki, generálna riaditeľka spoločnosti Kinnarps, Poľsko a pokračuje:

"Zamestnávatelia vedia, že zamestnanci sú ich najdôležitejším aktívom, alebo možno, že sú viac než to - že sú srdcom spoločnosti. Preto robia všetko pre to, aby ich prilákali a udržali si ich."

Napriek tomu, je trochu zvláštne, že stále existuje priepasť medzi tým, ako sa na pridané hodnoty pozerajú manažéri a zamestnanci.

Prieskum zistil, že 65% manažérov si myslí, že peniaze sú najdôležitejšou motiváciou pre zamestnancov, ale v skutočnosti tento názor zdieľa len 18 % zamestnancov. Tí zamestnávatelia, ktorí uspejú pri zistení motivácie zamestnancov tak majú možnosť ušetriť peniaze.

Trend smerujúci k mäkkším hodnotám je viac cenený v súlade so spoločenským vývojom ako celku.

Hľadanie zmyslu, autentickosti a vyšších hodnôt, než čísel z výročnej správy je trend, ktorý získava viac a viac nadšencov. V našej časti sveta je táto potreba pre zamestnávateľa ešte dôležitejšia ako len dosiahnutie maximálneho zisku - práca už nie je len miesto, kam by sme mali ísť, ale to v čo chceme veriť. Hodnoty a sociálna zodpovednosť spoločnosti v priebehu času nabrali na význame. Je to v dôsledku toho, že zamestnanci a zákazníci viac a viac žiadajú mäkkšie hodnoty. Tim Oldman, generálny riaditeľ spoločnosti Leesman Index, ktorý sa venuje analýze pracovísk, dospel k záveru:

„Začíname si uvedonovať, čo znamenajú spoločenské hodnoty a aký majú vplyv na podnikanie. V podstate spoločenské hodnoty vieme premeniť na hodnoty podnikateľské.

VEDELI STE, ŽE…

...Daniel Pink, autor a bývalý hovorca Al Goreho vykonal štúdie, ktoré ukazujú, že rôzne druhy hmotných odmien môžu znížiť vnútornú motiváciu či výkon, utlmiť kreativitu a potlačiť dobré správanie. Hmatateľná motivácia môže podporiť nežiaduce správanie, ako je podvádzanie, čo vedie k závislosti a krátkodobému mysleniu.

...iba 31 % zamestnancov uviedlo, že sa cítilo zaviazaných k svojej práci (podľa štúdie Employment Engagement vykonávanej poradenskou firmou BlessingWhite).

...90% mladých Švédov si myslí, že osobný rozvoj je najdôležitejším aspektom kariéry.