KINNARPS' TREND REPORT: VI. ČASŤ - OD SAMOTY K MASÁM

2013-11-27

Twitter a Facebook nás spájajú ako nikdy predtým, zatiaľ čo štúdie ukazujú, že sme súčasne čoraz viac izolovaní. Kinnarps Trend Report odkrýva, že kancelárie budúcnosti budú musieť zabezpečiť nové funkcie, založené na nových sociálnych pravidlách.

Technologický pokrok so sebou obvykle prináša nežiaduce vedľajšie účinky. Keď supermarkety nahradili lokálne obchody, zmizli aj osobné interakcie s obchodníkmi za pultom. Telefóny spôsobili, že už nezaklopeme na dvere nášho suseda. Auto znížilo počet spontánnych stretnutí na ulici alebo v autobuse.

Facebook, ďalšie sociálne siete a digitálne médiá tiež zmenili spôsob komunikácie s ľuďmi. Výskum ukazuje, že náš kontakt s ľuďmi je povrchnejší, aj keď sa naša aktivita na sieti zvýšila. Štúdie realizované univerzitou Stanford University, v Kalifornii dokazujú, že Facebook dokonca posilňuje náš pocit osamelosti:

Vidieť všetkých tých šťastných ľudí s toľkými priateľmi v nás môže vyvolať pocit menejcennosti.

Sherry Turkle, profesor sociálnych štúdií vedy a technológií na MIT ( Massachusetts Institute of Technology), v Cambridge píše vo svojej knihe Alone together (Sami spolu), že používame technológiu na interakciu s ľuďmi, ale zároveň sa tým chránime, keďže intimita nás desí. 

Môžeme udržať naše online vzťahy v bezpečnej vzdialenosti, ale problém digitálnych vzťahov spočíva v tom, že sú naozaj digitálne - jedným stlačením „Like“ nemôžete nahradiť oceňujúci pohľad ani objatie.

"Väzby, ktoré tvoríme na internete nás neudržujú pohromade, len nás zamestnávajú, " píše Sherry Turkle.

Počet jednočlenných domácností sa v súlade s masívnym rastom sociálnych médií zvýšil.

Takmer každá druhá domácnosť vo Švédsku dnes predstavuje jednočlennú domácnosť. Počty v mestských oblastiach sú ešte vyššie. V Spojených štátoch amerických bolo v roku 1950 menej ako 10 % domácností tvorených jednou osobou. Dnes tvoria 27 %. Na svete sa počet jednočlenných domácností zvýšil z 153 na 277 miliónov v rozmedzí rokov 1996 a 2011.

Pracovisko hrá čiastočne novú úlohu, keď sa mení náš spôsob života a spoločenských pravidiel. To čo bolo predtým miestom, kam mnohi chodili čisto z ekonomických dôvodov, je teraz transformované do snáď najdôležitejšieho miesta pre sociálnu interakciu. Tento vývoj sa objavuje v čase, keď je kladený väčší dôraz na spoluprácu na pracovisku. To je stále menej individuálne a skôr zahŕňa sociálne zručnosti a tímovú prácu. Pracovisko sa mení z miesta určeného na splnenie úloh na miesto tvorenia projektov.

V súčasnej ekonomike je kľúčom k úspechu schopnosť prepojiť koncepty a rôzne nápady s cieľom vytvoriť niečo nové a inovatívne.

Štúdie tiež ukazujú, že počet samostatných prác sa postupne znížil a dnes tvorí iba 50 % času. Mnohí analytici si myslia, že sme svedkami zmeny a pracovné povinnosti vykonávané spoločne s ostatnými ľuďmi sa do roku 2030 zvýšia na 70%. Aké požiadavky tak vznikajú pri plánovaní pracoviska?

"Tímovú prácu je potrebné podporovať a posilňovať, " hovorí Jonas Hurtigh Grabe, partner holandskej poradenskej firmy Veldhoen + Company, ktorá v roku 1997 uviedla koncept práce založenej na aktivite.“

V praxi tento pojem znamená premenu kancelárie z pracoviska na miesto stretnutí, kde už prostredie nie je vo vzťahu s jednotlivcom, ale spája spoločné aktivity v rámci spoločnosti. Pracovisko budúcnosti musí byť zorganizované tak, aby podporovalo spontánnu interakciu a umožňovalo tak rozvoj nových nápadov a prenos vedomostí. 

Louise Klarsten, generálny riaditeľ Colourhouse - agentúry trendov a farieb, opisuje pracovisko, ktoré vytvára takúto súdržnosť, ako „We offices“, kde je vstup dnešnej digitálnej generácie na trh práce riadený iným spôsobom pohľadu na interiérový dizajn. Sara Córdoba Rubino, výskumníčka a projektová manažérka holandského dizajnového štúdia Booreiland, odpovedá v rovnakom duchu:

"Ak zamestnanci zmenia svoje myslenie a snažia sa premýšľať o networkingu a tímovej práci, môže to byť spôsob, ako sa vysporiadať s budúcnosťou a novými požiadavkami trhu."

Zvýšená hladina vnútornej transparentnosti, medzi zamestnancami a medzi oddeleniami, má tendenciu prejavovať sa aj externe. Zdroje vedomostí, predtým k dispozícii len v spoločnosti, môžu byť teraz prezentované aj navonok, čomu sa hovorí aj kolektívna inteligencia alebo „Open source talent management“.

"Cieľom v priebehu celého 20. storočia bolo udržať vedomosti v rámci spoločnosti. Ale s internetom sú prístupné aj mimo spoločnosť a tak môže byť celý svet zdrojom, " hovorí autor a rečník Don Tapscott, ktorý napísal napríklad knihy „The Digital Economy“ a „Growing Up Digital“. 

Spoločnosti musia upresniť a rozvinúť všetky vedomosti, ktoré sa nachádzajú na internete, pokiaľ chcú uspieť. Čím viac sú hierarchické pracoviská s ich pevnými štruktúrami demontované a prechádzajú k autonómnejšiemu kolektívu, tým kľúčovejšie budú siete vo vnútri aj mimo firmy. Existuje mnoho príkladov, kde sa investuje veľké úsilie do rýchlej a jednoduchej digitálnej komunikácie. Občas sa však zamyslíme, či to nie je priveľa: pred tromi rokmi, bolo položených 1.300 km optických vlákien medzi burzami v Chicagu a New Yorku, v hodnote dvestotridsaťtisíc EUR. Konečný výsledok: Komunikácia medzi burzami bola o tri milisekundy – tri tisíciny - rýchlejšia. 

VEDELI STE, ŽE

...počet jednočlenných domácností sa zvýšil o 80 %, za posledných 15 rokov a, že viac ako jeden z piatich mladých ľudí (vo veku 18-24 rokov) vo Veľkej Británii sa obáva, že zostane sám?

...už v deväťdesiatych rokoch hovorili vedci o tzv. "internetovom paradoxe", kedy nárast počtu osamelých ľudí bol výsledkom nárastu využívania internetu. Otázkou je, či internet spôsobuje samotu alebo či sa osamelí ľudia viac socializujú na internete.

...podľa akademického prieskumu Career Index, kde odpovedalo 4.812 mladých akademikov je tímová práca na najvyššej pozícii, než čokoľvek iné.

...podľa prieskumu, ktorý uskutočnila poradenská spoločnosť Veldhoen + Company, 47 % všetkých zamestnancov uvádza, že sa necíti byť produktívny na ich súčasnom mieste.

.